maanantai 2. joulukuuta 2019

Uusi Suunta - Talousarvio -ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdistö ja muut paikalla olevat.

Otan esiin muutamia talousarviosta 2020 poimittuja asioita.

Kumulatiivinen ylijäämä on 2018 tilinpäätöksen jälkeen noin 1,7 M€.
- Vuoden 2020 talousarvio on negatiivinen noin 180.000 €.
- Toitä pitää edelleen tehdä, jotta talous saadaan rakenteellisesti kuntoon.

Tällä hetkellä kuntalain 118 §:n mukaisista kriisikunnan mittareista ei Jämsän kaupungilla täyty kuin veroprosentti.
- Vaikka näin on, niin töitä on paljon edessäpäin. Talouden kanssa on aina kamppaltu ja tullaan jatkossakin kamppailemaan.

Väestömäärä on ollut 1990-luvun alkupuoliskolta lähtien laskusuunnassa ja muuttoliikkeen lisäksi kehitykseen on vaikuttanut myös väestönkasvun negatiivisuus.
- Tähän kehitykseen on vaikuttanut työpaikkojen vähentyminen seutukunnalla erilaisten murrosten takia sekä yleismaailmallinen muuttoliike isompiin keskuksiin, pääsääntöisesti maakuntakeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle. Tähän me jämsäläiset voimme vaikuttaa, että saadaan poismuuttoa ainakin hidastettua.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta koko Keski-Suomen alueella oli syyskuun lopussa 10,7 %, Jämsässä vastaava osuus oli 11,5 %.
- Viisi vuotta sitten työttömyysaste Jämsässä oli 18 %.
- Kehitys on Jämsässä mennyt viime vuosina koko ajan parempaan päin.

Toimintaan sopimattomista ja mahdollisesti korjausta tarvitsevista kiinteistöistä ja toimitiloista on pyrittävä luopumaan mahdollisimman nopeasti.
- Tyhjien kiinteistöjen lämmittäminen nielee muutamia satoja tuhansia ja siinä ei ole järkeä.

Henkilöstömäärä vakituisten osalta nousee vuodesta 2019 vuoteen 2020 746 -> 757 eli 11 henkilöllä.
- Suunta ei ole toivottu, kun huomioidaan väestökehitys ja kaupungin taloudellinen tilanne.
Määräaikaisten osalta on muutos 213 -> 104.
- Lukuarvoissa lienee kummallisuutta, koska tekstiosiossa ei asiaa ole mainittu. Tätä ei selitä mikään.

Sosiaali ja terveyspalvelujen kustannusten tarkastelu 2020 yhdessä palveluntarjoajan ja ulkopuolisen konsultin kanssa tuottaa toivottavasti ja mahdollisesti hyvää kuntatalouteemme. Keskustelut tulee käydä laaja-alaisesti hyvien neuvottelijoiden toimesta ja ottaa kultamunat kotiin eli ne eurot.

Valmisteltu talousarvio 2020 on vajaa 180.000 € alijäämäinen. Mutta suunnitelmavuodet 2021 ja 2022 ovat ylijäämäisiä, joten valmisteltu taloussuunitelma on kuntalain mukaan tasapainossa.

Nykyinen talousarviopumaska on liian täydellinen. Poliittiset päättäjät tarvitsevat huomattavasti selkeämmän ja ytimekkäämmän materiaalin päätöksentekoa varten. Laukaan mallia tulisi hyödyntää mahdollisimman pian.

Elinvoimatoimialan muutoksella puretaan siiloja, muutetaan toimintakulttuuria ja laajenentaan osaamista. Tämä tulee näkymään kuntalaisille parempana palveluna. Tämä edellyttää Jämsek Oy integroimista kaupunkiorganisaatioon. Lisäksi esimiestehtävät tulee asettaa hakuun, ensin sisäiseen ja sitten mahdollisesti ulkoiseen, parhaat tulee valita.

Jämsän kaupungissa puhaltaa uudet tuulet ja niiden vaikutukset alkavat jo näkyä. Töitä on tehty monella rintamalla. Erityiskiitokset haluamme esittää Annaliisa Juuriselle energisestä, keskustelevasta ja ennakkoluulottomasta asenteesta tehdä töitä. Elinvoimatoimialan myötä ja sen muutoksen toteuttamiseksi tulee meidän kaikkien ponnistella.

Toivotamme samalla uuden kaupunginjohtaja Hanna Helasteen tervetulleeksi Jämsään.

Olemme Uusi Suunta -ryhmänä hyväksymässä hallituksen esityksen elinvoimaorganisaatiosta sekä talousarvion vuodelle 2020.