maanantai 6. huhtikuuta 2020

Oikaisuvaatimus

Jämsä 1.4. 2020

Jämsän tekninen lautakunta
Keskuskatu 17
42100 Jämsä
puhelin 020 638 2000 (vaihde)
sähköposti kirjaamo@jamsa.fi

Oikaisuvaatimus
Päätös, johon haetaan muutosta:

Haen päätöstä Jämsän Teknisen lautakunnan tekemään päätökseen no 33 koskien maanvuokrausta GRK-Infra Oy:lle, LIITE 1.

Tekninen lautakunta, Pöytäkirja 26.03.2020/Pykälä 33, Maanvuokrasopimus / 182-437-1-153 / GRK Infra Oy

Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

Tehty päätös pitää kokonaisuudessaan mitätöidä, koska se on lain vastainen, Kuntalaki 130 §, LIITE 4.

Lisäksi asiasta 26.11.2018 tehty valtuustoaloite on käsiteltävä valtuustossa ennenkuin asiaa tuodaan uudelleen Tekniseen lautakuntaan (liite valtuustoaloitteesta ohessa, LIITE 2).

Muutosvaatimuksen perusteet:

Jämsän ei tule missään tilanteessa sallia laittomuuksia eikä lain vastaisia päätöksiä. Kyseinen päätös rikkoo kuntalain kohtaa 130 (liite lain kohdasta oikaisuvaatimuksen liitteenä, LIITE 4).

Kuntalaki sanoo aukottomasti pykälässä 130, että kunta ei saa myydä tai vuokrata omistamaansa kiinteistöä yli kymmeneksi vuodeksi muutoin kuin avoimella, julkisella kilpailutuksella tai perustuen puolueettoman toimijan tekemään AKA arvioon. Teknisen lautakunnan päätöksen 33 mukaan vuokraus esitetään tehtäväksi vyöhykehinnalla, joka siis rikkoo kuntalain kyseistä kohtaa 130.

On myös syytä todeta, että muutkin kierrätysalalla toimivat yhtiöt, jopa paikkakunnalla jo toimivat, haluaisivat tehdä tarjouksen kyseisestä alueesta vieläpä selkeimmillä ehdoilla kuin GRK-Infra Oy. Näin ollen myös kilpailulain henkeä rikotaan merkittävästi. Esitän, että kyseisen alueen vuokrauksesta järjestetään reilu ja lain vaatimukset täyttävä avoin ja julkinen kilpailutus. Tämän jälkeen voidaan kierrätysliiketoiminta aloittaa alueella.

Kuten yllä on mainittu vyöhykehinnoittelu ei ole lain mukainen hinnan määrittelytapa vuokrattaessa tai myytäessä kunnan kiinteistö yli 10 vuodeksi. Lisäksi on todettava, että vyöhykehinnoittelulla määritelty vuokrahinta on todella alhainen kattaen tuskin edes alueen puiden kasvun tuottoa.

Siitä, että aluetta ollaan vuokraamassa ilman kilpailutusta, on myös tehty valtuustoaloite 26.11 2018. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 12 valtuutettua ja sen käsittely on velvoitettu tekniselle johtajalle sekä hallintojohtajalle. Tekninen johtaja ei ole käsitellyt aloitetta lainkaan ja hallintojohtaja on ilmoittanut, että hänellä ei ole substanssiosaamista kyseiseen asiaan.

Outoa on erityisesti se, että juuri samainen tekninen johtaja ajaa voimakkaasti sopimuksen tekemistä juuri GRK-Infran kanssa, ja pyrkii eliminoimaan vaatimukset kilpailuttamisesta.

Lisäksi haluan muistuttaa, että vuodesta 2017 jatkunut GRK:n toiminta alueella ei täytä alueen ympäristöluvan vaatimuksia. Ympäristöluvan mukaan alueelle saa tuoda jätettä vain Jämsän lähialueilta. Nyt jätettä toimitetaan koko Suomen alueelta ja ehkä ulkomailtakin (LIITE 5.1 Ympäristöluvan 27.9.2004 kohdasta 2.2). Tätä ympäristölupaa on täydennetty 12.3. 2008 koskien valumavesien päästöarvoja LIITE 5.2.

Ote liitteestä 5.1

2.2. Etusijalle tulee asettaa Jämsän Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueilla syntyvät jätteet. Mikäli osakaskuntien määrä muuttuu tai jätteenkäsittelyaluetta ryhdytään muiden järjestelyiden perusteella käyttämään säännöllisesti osakaskuntien ulkopuolisten kuntien tarpeisiin, tulee toiminnanharjoittajan ilmoittaa asiasta ympäristökeskukseen. Jämsän Seudun Jätehuolto Oy:n tulee edelleen kannustaa ja tukea osakaskuntia jätteen synnyn ehkäisyssä sekä jätteiden syntypaikkalajittelussa. (YSL 43, 45 ja 50 §:t, JL 4 ja 51 §:t)

Liitteet:
1 Jäljennös päätöksestä, josta valitetaan
2 Jäljennös valtuustoaloitteesta 26.11.2018
3 Selvitys valitusajan alkamisesta sekä oikaisuvaatimuksen jättämisen päivämäärästä
4 Kuntalaki 130 §
5.1. Ympäristölupa 27.9.2004
5.2 Ympäristöluvan täydennys 12.3. 2008 koskien valumavesien päästöarvoja

Allekirjoitus 1.4.2020
Joonas Valkeajärvi