lauantai 28. joulukuuta 2019

Ehdokashaku

Uusi Suunta 

Vähemmän politiikkaa - Annetaan Jämsälle mahdollisuus kehittyä.

Uusi Suunta aloittaa rivakasti uuden vuoden. Kokouksemme pidetään kokous -välilehden mukaisina aikoina.

Olisitko sinä halukas liittymään joukkoomme?
Haluaisitko antaa oman panoksesi Jämsän ja jämsäläisten hyväksi?

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

LAAKSONEN Pekka
laaksonen.pekka ät gmail.com
040 504 06 96

KOKKO Jyrki
jyrki.kokko ät gmail.com
040 547 78 36

EL SAYED Seija
seijaelsayed ät hotmail.com
040 730 24 05


ARVOT:
- Rehellisyys
- Rohkeus 

- Valtuustossa vuodesta 1995

- Nyt 6 valtuutettua; Jämsän kolmanneksi suurin ryhmä.

- Olemme avoin, keskusteleva ja kuunteleva ryhmä, näin saamme vankan pohjan päätöksentekoa varten.


Uusi Suunta / Strategiset tavoitteet 

- Valtapuolueet toimivat periaatteella ”puolue ensin”. US:n periaate on ”Ihminen ensin”.

- Olemme yhteistyökykyisiä ja löydämme tarvittaessa kompromissiratkaisut. 

- Jos näemme epäkohtia, tuomme ne rohkeasti esiin ja esitämme niihin myös realistiset ratkaisuvaihtoehdot. 

- Uskallamme tehdä vaikeitakin päätöksiä emmekä lakaise epäkohtia maton alle, koska ongelmat eivät poistu niitä salaamalla tai vähättelemällä. 

- Kaupungin omistamia yhtiöitä johdetaan kuin oikeita yhtiöitä. Hallituksiin liiketoimintaa ymmärtäviä edustajia etenkin puheenjohtajiksi. 

- Vastustamme rasismia ja rasisteja.


Uusi Suunta
Vähemmän politiikkaa - Annetaan Jämsälle mahdollisuus kehittyä.

Poliitikot ovat puolueensa edunvalvojia; me olemme jämsäläisten edunvalvojia.

- Kunnallisessa päätöksenteossa on puolueista vain haittaa; vastakkainasettelua, turhia reviiririitoja, suhmurointia, kähmintää ja oman edun ajamista.

- Myös selvää valehtelua puolueiden ja oman edun saavuttamiseksi.

- Politiikka on pahasti rikki.

Äänestäjän kommentti: ”On se perkele, jos ei vapaassa maassa saa olla puolueeton päästäkseen ehdolle vaaleissa.”


Lähiajan tavoitteita

- Kirjastoinvestointiin vauhtia.

- Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle järjestetään toimintaedellytykset investointien suorittamiseksi.

- Jämsän katuinvestoinnin toisen osan (1,0 M€) lykkäys toistaiseksi.

- Kaupunginjohtaja Hanna Helasteelle työrauha keskittyä ”organisaation johtamiseen”.

keskiviikko 25. joulukuuta 2019

Totuuden tahallinen vääristäminen johtaa luottamuspulaan

Vekkarin 18.12 lehtikirjoituksessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti ja va. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen antavat totuudenvastaista tietoa päättäjille sekä muille kuntalaisille. Tämä vähintäänkin kyseenalaistaa luottamuksen johtavassa asemassa olevaan päättäjään ja virkahenkilöön. Poti ja Juurinen kirjoittavat ”Palkat nousevat kolmessa vuodessa noin 20 %”. Johtajien palkankorotukset ajoittuvat päivämäärien 1.1.2020 ja 1.1.2022 välille. Tämä aikaväli on tasan kaksi vuotta.

Kirjoituksessa mainitaan: ”palkankorotusten vuotuinen vaikutus talousarviossa on noin 30.000 €”. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa kuin ainoastaan ensimmäisenä vuotena 2020. Vuosittainen kustannusvaikutus vuoden 2022 alusta lähtien sivukuluineen on varovastikin arvioiden vähintäänkin 90.000 €. Kaupunginhallituksen päätöksen 9.12.2019 mukaisesti kuuden johtajan palkkoja nostetaan 1.1.2022 mennessä 990 €/kk. Jokainen osaa laskea, että vuotuinen hintalappu ilman johdannaisvaikutuksiakin on yhteensä aivan muuta kuin tuo 30.000 €. Johdolla on vielä edessään merkittävä asennemuutos informaation antamisessa. Nyt tuoksuu palaneen käry.

Lehtikirjoituksessa väitetään myös, että korotusten myötä johtajien palkkatasot saavuttavat verrokkikuntien keskiarvon. Kaupunginhallitukselle annettujen palkkatietojen mukaan kyseiset johtajat siirtyvät palkoissa verrokkikuntien kärkikaartiin, vaikka verotulot vähenevät ja talouden näkymät ovat verrokkikuntia huonommalla tasolla.

Työn vaativuusarvioinnin perusteella palkkatyöryhmä esitti yhdelle johtajista palkkaan 500 € korotusta. Tämän suuntainen korotustaso olisi ollut kohtuullinen kaikille ja hyväksyttävää. Jorma Potin esityksestä tämäkin korotus tuplattiin, jolloin siitä tuli prosentuaalisesti kaikista suurin korotus.

Kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että johtajien kuukausipalkka on könttäsumma ja sisältää kaiken työn. Miten voi syntyä ylityövapaita, koska ne ovat suoraan palkkaan rinnastettavaa ansiota?

Kirjoituksessa mainitaan, että ”johtajat eivät noudata työaikalakia”. On aika rohkeaa antaa tällainen lausunto, koska johtajatitteli ei oikeuta työaikalain noudattamatta jättämiseen. Siihen on oltava painavat syyt. Esimiehen tehtävä on valvoa, että palkansaaja joka kuuluu työaikalain piiriin noudattaa työaikalakia.

Joulukuun alussa Suomessa oli 100.000 työntekijää lakossa, koska reilun 2 % palkankorotusvaatimukset eivät menneet läpi. Meidän johtajille maksetaan 20 % lisää ja kansaa pyydetään olemaan vaiti. Tätä me kutsumme ahneudeksi.

Uuden Suunnan valtuutetut
Seija El Sayed, 
Eero Hakonen, 
Pekka Laaksonen, 
Hannu Loberg, 
Jyrki Kokko ja 
Timo Salokorpi

maanantai 16. joulukuuta 2019

Mistä rahat johtajien palkankorotukseen?

Johtajien palkankorotuspäätöksen jälkeen olemme Uusi Suunta -ryhmässä miettineet, kuinka johtajien palkankorotus voitaisiin rahoittaa niin, ettei varoja kaiveta meidän jämsäläisten taskusta. Ja löytyihän se ratkaisu. Menettelemme nimittäin seuraavasti: Mikäli alkavana vuonna tarvitaan merkittävä lisäbudjetti, niin suuren palkankorotuksen saaneet johtajat lomautetaan kukin vuorollaan kahdeksi kuukaudeksi. Tällä katetaan budjettivajetta. Jos nyt laadittu budjetti pitää, niin johtajat lienevät palkkansa ansainneet ainakin ensi vuodeksi ja lomautuksia ei tarvita. Tämän tulemme myös viemään valtuustossa päätettäväksi, jos 2020 budjetti vaatii lisäbudjetin.

Kuntapuolella on tähän saakka ollut tapana sanoa, että kunnan leipä on ”pitkä mutta kapea”. Nyt kun se ei enää olekaan ainakaan johtajilla kapea, niin otamme käyttöön hyväpalkkaisten osalta myös toisen periaatteen: ”tulos tai ulos”.

Hyvää Joulun odotusta kaikille jämsäläisille toivottaen

Uusi Suunta
Pekka Laaksonen,
Jyrki Kokko, 
Seija El Sayed, 
Eero Hakonen, 
Timo Salokorpi ja 
Hannu Loberg

keskiviikko 11. joulukuuta 2019

Palkankorotus väärään aikaan ja väärälle ryhmälle

Kaupungilla on YT:t käynnissä, joten johtajien 20% palkankorotus tässä tilanteessa on moraaliton. Uuden elinvoimaorganisaation johtajapaikat on vielä täyttämättä, joten kuinka voidaan korottaa nykyisen johtoryhmän palkkoja. Korotus on lisäksi todella suuri, 1000 €/kk kullekin johtajalle ja tämän korotuksen jälkeen Jämsän johtavat viranhaltijat ovat verrokkikuntien (Äänekoski, Valkeakoski ja Keuruu) palkkakärjessä. Tämä ei todellakaan motivoi muuta kaupungin henkilöstöä.

Asiaa yritettiin tuoda käsittelyyn jo aiemmin ja salaisena. Tuolloin asia jäi pöydälle, koska viranhaltijoiden palkat ovat julkisia. Tällainen salailu ja suoranainen vilpin yritys syö luottamusta viranhaltijoihin.

Johtajille kokoomuksen ja demareiden nyt räätälöimä palkankorotus ei myöskään ole 2020 budjetissa. Sen suora vaikuitus on noin 80.000€/vuosi ja siirtyy siis suoraan budjetin tappiosarakkeeseen.

Kun johtajien palkitseminen nyt tulee kaupungin koko henkilöstön tietoon, voidaan laskea, että jokaisen motivaatio putoaa ja työteho laskee. Jos tuo tehon menetys olisi esim. 250  €/kk, niin 900 henkilön kokonaisvaikutus on silloin 2.700.000 €/vuosi. Mistä rahat?

Jonkintasoiselle palkankorotukselle olisi kyllä ollut tarve, mutta se olisi pitänyt tehdä oikeaan aikaan ja uuden kaupunginjohtajan esittelemänä.

Normaalisti johtajien palkitseminen voidaan maksaa, jos on jotain jaettavaa. Jaettavaa voi Jämsän tapauksessa tulla vain sen jälkeen, kun elinvoimaorganisaatio tuo lisää tehokkuutta kaupungin toimintaan ja uuden organisaation avulla vältytään täyttämästä ainakin osa eläköitymisistä.

Arvoisa lukija, muista, että tuo yllämainittu 2.780.000€ kaivetaan juuri sinun taskustasi.

Pekka Laaksonen
Kaupunginhallituksen jäsen
Uusi Suunta

maanantai 2. joulukuuta 2019

Uusi Suunta - Talousarvio -ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdistö ja muut paikalla olevat.

Otan esiin muutamia talousarviosta 2020 poimittuja asioita.

Kumulatiivinen ylijäämä on 2018 tilinpäätöksen jälkeen noin 1,7 M€.
- Vuoden 2020 talousarvio on negatiivinen noin 180.000 €.
- Toitä pitää edelleen tehdä, jotta talous saadaan rakenteellisesti kuntoon.

Tällä hetkellä kuntalain 118 §:n mukaisista kriisikunnan mittareista ei Jämsän kaupungilla täyty kuin veroprosentti.
- Vaikka näin on, niin töitä on paljon edessäpäin. Talouden kanssa on aina kamppaltu ja tullaan jatkossakin kamppailemaan.

Väestömäärä on ollut 1990-luvun alkupuoliskolta lähtien laskusuunnassa ja muuttoliikkeen lisäksi kehitykseen on vaikuttanut myös väestönkasvun negatiivisuus.
- Tähän kehitykseen on vaikuttanut työpaikkojen vähentyminen seutukunnalla erilaisten murrosten takia sekä yleismaailmallinen muuttoliike isompiin keskuksiin, pääsääntöisesti maakuntakeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle. Tähän me jämsäläiset voimme vaikuttaa, että saadaan poismuuttoa ainakin hidastettua.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta koko Keski-Suomen alueella oli syyskuun lopussa 10,7 %, Jämsässä vastaava osuus oli 11,5 %.
- Viisi vuotta sitten työttömyysaste Jämsässä oli 18 %.
- Kehitys on Jämsässä mennyt viime vuosina koko ajan parempaan päin.

Toimintaan sopimattomista ja mahdollisesti korjausta tarvitsevista kiinteistöistä ja toimitiloista on pyrittävä luopumaan mahdollisimman nopeasti.
- Tyhjien kiinteistöjen lämmittäminen nielee muutamia satoja tuhansia ja siinä ei ole järkeä.

Henkilöstömäärä vakituisten osalta nousee vuodesta 2019 vuoteen 2020 746 -> 757 eli 11 henkilöllä.
- Suunta ei ole toivottu, kun huomioidaan väestökehitys ja kaupungin taloudellinen tilanne.
Määräaikaisten osalta on muutos 213 -> 104.
- Lukuarvoissa lienee kummallisuutta, koska tekstiosiossa ei asiaa ole mainittu. Tätä ei selitä mikään.

Sosiaali ja terveyspalvelujen kustannusten tarkastelu 2020 yhdessä palveluntarjoajan ja ulkopuolisen konsultin kanssa tuottaa toivottavasti ja mahdollisesti hyvää kuntatalouteemme. Keskustelut tulee käydä laaja-alaisesti hyvien neuvottelijoiden toimesta ja ottaa kultamunat kotiin eli ne eurot.

Valmisteltu talousarvio 2020 on vajaa 180.000 € alijäämäinen. Mutta suunnitelmavuodet 2021 ja 2022 ovat ylijäämäisiä, joten valmisteltu taloussuunitelma on kuntalain mukaan tasapainossa.

Nykyinen talousarviopumaska on liian täydellinen. Poliittiset päättäjät tarvitsevat huomattavasti selkeämmän ja ytimekkäämmän materiaalin päätöksentekoa varten. Laukaan mallia tulisi hyödyntää mahdollisimman pian.

Elinvoimatoimialan muutoksella puretaan siiloja, muutetaan toimintakulttuuria ja laajenentaan osaamista. Tämä tulee näkymään kuntalaisille parempana palveluna. Tämä edellyttää Jämsek Oy integroimista kaupunkiorganisaatioon. Lisäksi esimiestehtävät tulee asettaa hakuun, ensin sisäiseen ja sitten mahdollisesti ulkoiseen, parhaat tulee valita.

Jämsän kaupungissa puhaltaa uudet tuulet ja niiden vaikutukset alkavat jo näkyä. Töitä on tehty monella rintamalla. Erityiskiitokset haluamme esittää Annaliisa Juuriselle energisestä, keskustelevasta ja ennakkoluulottomasta asenteesta tehdä töitä. Elinvoimatoimialan myötä ja sen muutoksen toteuttamiseksi tulee meidän kaikkien ponnistella.

Toivotamme samalla uuden kaupunginjohtaja Hanna Helasteen tervetulleeksi Jämsään.

Olemme Uusi Suunta -ryhmänä hyväksymässä hallituksen esityksen elinvoimaorganisaatiosta sekä talousarvion vuodelle 2020.