keskiviikko 31. tammikuuta 2018

Kaupungin sijoitus ydinvoimaan on rahan haaskausta

Jämsän Aluelämpö on sijoittanut lähes puoli miljoonaa euroa venäläisvetoiseen ydinvoimayhtiöön nimeltään Fennovoima. Tämä asia selviää YLE:n ja Voimaosakeyhtiö SF:n verkkosivuilta.

Jämsän kaupungin riskien hallinnan ohjeen mukaan sijoittaminen tulisi suorittaa riskittömästi ja siten että sijoitettu pääoma on turvattu. ”Kaupungin rahavarojen sijoittamisen ja hallinnoinnin periaatteet on määrätty kaupunginhallituksen ohjeessa. Talousjohtaja päättää kaupungin rahavarojen sijoittamisesta kaupunginhallituksen sijoitusohjeiden mukaisesti. Kassaylijäämää voidaan sijoittaa euroalueella kohteeseen, jossa ei ole riskiä pääoman menettämisestä. Kysymykseen tulevia sijoituskohteita ovat valtion velkasitoumus, kunta-, sijoitus- tai yritystodistus, joukkovelkakirjalaina, sijoitusvakuutus, kapitaalisopimus, korkorahasto-osuus tai määräaikaistalletus, joissa liikkeeseenlaskijana tai velallisena on valtio, kunta tai raha- tai vakuutuslaitos.”

Miksi ihmeessä Jämsän Aluelämpö Oy on sijoittanut meidän jämsäläisten rahoja korkeariskisiin Fennovoiman osakkeisiin?

Sijoitus ei tuota mitään ja sen avulla voidaan vain ostaa 2 MW osuudella sähköä Fennovoimalta, jos ydinvoimala saa rakennusluvat ja joskus valmistuu. Tämän hetken indeksien mukaan tuo sähkön ostohinta Fennovoimalta on kalliimpi kuin markkinasähkö! Jämsän aluelämmöllä ei edes ole lupaa sähkön myyntiin, eli mihin se oikein tarvitsee tuota 2 MW sähköosuutta?

Helsingin ja Vantaan kaupungeilla on myös Fennovoiman osakkeita. Molemmat kaupungit ovat yrittäneet myydä osakkeensa, mutta kukaan ei niitä osta. Nyt kaupungit etsivät tahoa, joka ottaisi osakkeet ilmaiseksi!

Eli Fennovoiman osakkeet on mahdotonta myydä eivätkä todellakaan täytä Jämsän kaupungin sijoitusohjeita. Myös mm. Valkeakosken energia Oy on yrittänyt myydä Fennovoiman osakkeitaan jo vuosia, mutta ostajia ei vaan ole.

Jämsän kaupungin sijoitusohjeissa ja riskien hallintaohjeissa todetaan, että sijoitusten on oltava riskittömiä ja peruspääoman pitää säilyä. Jämsän Aluelämpö Oy:n hallitus ja talousjohtaja Ari Luostarinen ovat tehneet kaupungin ohjeiden vastaisesti riskisijoituksen. Kaupunkilaisten omaisuutta on hoidettu huolimattomasti ja näin aiheutettu meille jämsäläisille 0,5 M€:n tappio.

Tuon ydinvoimasijoituksen päätöksen Jämsän Aluelämpö Oy:ssä ovat siunannet hallituksen jäsenet: Reijo Himanen SDP pj, Voitto Suosaari Keskusta vpj, Piritta Rantanen SDP, Aira Putkonen Kokoomus sekä Katja Rissanen (kaupungin viranhaltija). Hankinnan esityksen on tehnyt toimitusjohtaja Hannu Soikkeli.

Pekka Laaksonen
Sitoutumaton Uusi Jämsä

perjantai 19. tammikuuta 2018

Rasua matkailukäyttöön

Samainen juttu on tänään 19.1.2018 Jämsän Seutu lehdessä.

Uusi Jämsä on tehnyt loppuvuoden aikana töitä Rasuan saattamiseksi jälleen yhdeksi Jämsän alueen matkailukohteeksi. Nythän alue on nimeltään Kotkanpesä ja toimintakin siellä nimensä mukaista eli jämsäläisiltä kiellettyä. Paikalle saa toki mennä, kunhan on valmis kuuntelemaan haukkumisen, uhkailun ja kiroilun. Rasuaan mennessä tulee myös olla valmis esittämään nimensä ja asiansa miksi on alueella käymässä.

Alueen vuokraaja on PesäLomailuun Oy. Tuo yritys kerää alueella olevilta asuntovaunun omistajilta vuokran ja maksaa kaupungille vuokraa, joka on noin 1650€/ vuosi. Yhtiö siis tekee liiketoimintaa. Outoa on, että yritys ei ole toimittanut osakeyhtiölain vaatimia tilinpäätöstietoja kaupparekisteriin vuoden 2014 jälkeen.

Onko siis koko yritystä edes olemassa?

Kysymmekin miksi Jämsän kaupunki ottaa riskin toimiessaan moisen vuokraajan kanssa.

Olemme myös etsineet alueelle uutta yrittäjää ja sellaisen myös löytäneet. Tuo uusi yrittäjä olisi valmis ottamaan Rasuan vuokrasopimuksen haltuunsa ja maksamaan siitä Pesälomailuun Oy:lle. Myös Pesälomailuun Oy on valmis myymään, mutta on asettanut hinnan epärealistisen korkealle.

Uusi yrittäjä olisi myös valmis kehittämään toimintaa siten että se oikeasti palvelisi Jämsään suuntautuvaa matkailua. Jämsähän on juuri päivitetyssä strategiassaan linjannut kaupungin panostavan erityisesti matkailuun. Vaikka Himos onkin selkeä pääkohde, niin Rasuallakin on matkailussa omat mahdollisuutensa.

Mitä nyt pitäisi tehdä? Kaupungin pitää tehdä PesäLomailuun Oy:lle selväksi, että Jämsä haluaa Rasuan toimivan vuokrasopimuksen mukaisesti leirintäalueena. Vuokrasopimuksessa sanotaan: ”Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) luvun tarkoittamalla tavalla leirintäalueeksi, siten kuin asemakaavassa on käyttötarkoituksesta määrätty”. PesäLomailuun Oy:n toiminta ei täytä vuokrasopimuksen ehtoja. Tämän jälkeen uudella yrittäjällä on mahdollisuus neuvotella kauppahinta oikealle tasolle ja aloittaa jo ensi kesänä alueen kehittäminen. Kaupungin tulee myös auttaa uutta yrittäjää näissä sopimusneuvotteluissa. Rahallista tukea ei kaupungilta ole pyydetty.

Näin toimien Rasuan ongelma poistuu ja tuo hieno luontokohde saadaan jälleen arvoiseensa käyttöön.

Uusi Jämsä

Hakonen Eero, Kokko, Jyrki, Loberg Hannu, Laaksonen Pekka, Salokorpi Timo, El Sayed Seija