maanantai 5. maaliskuuta 2018

Valtuustoaloite: Valtuustoaloite Rasuan saattamiseksi arvoiseensa käyttöön

Rasuan aiempi aloite on vuodelta 2014.

Esitämme, että aloitteen jouduttamiseksi Rasuan vuokrasopimuksen irtisanominen ja siirto uudelle mahdolliselle vuokraajalle siirretään hallintojohtajalle, sillä ongelma ei ole tekninen vaan hallinnollinen.

On löydetty yrittäjä (jatkossa mahdollisesti useampikin), joka on valmis lunastamaan Rasuan sopimuksen ja myös Rasuan vuokrasopimuksen nykyinen haltija on halukas luopumaan sopimuksesta.

Neuvotteluihin tarvitaan kuitenkin avuksi Auli Korhonen hyvine ideoineen.

Kaupungin ei pidä jatkaa yhteistyötä nykyisen vuokraajan kanssa, sillä hänen yhtiönsä PesäLomailuun Oy ei ole tehnyt tilinpäätöstä Kaupparekisteriin sitten vuoden 2014, joten yrityksen olemassa olo on epäselvää.

Uusi Jämsä

Valtuustoaloite: Tarjouspyyntöjen käsittely luottamuselimissä

Hankittaessa isompia kokonaisuuksia Jämsän kaupunki laittaa kansalliset kynnysarvot ylittävät tarjouspyynnöt tarjouskilpailuun, joka toteutetaan Hilma nimisessä järjestelmässä. Tämän jälkeen yritykset toimittavat tarjoukset. Tarjouspyynnön mukaiset pisteytykset lasketaan ja sen perusteella valitaan yritys, jolta hankinta tehdään.

Oleellisin vaihe hankinnassa on tarjouspyynnön tekeminen, koska siinä määritellään, mitä hankintaan ja minkälaisia arvotuksia toimitukselle määritellään. Tarjouspyynnössä määritellään, miten laadun, eettisten arvojen, ympäristöasioiden ja hinnan yms. pisteytys muodostuvat.

Tarjousmenettelyn yksi keskeisin asia on pisteytyksen oikeellisuus tarjouspyynnössä. Tässä vaiheessa voidaan myös huomioida paikallisten yrittäjien osallistuminen tarjouskilpailuun. Jos tarjouspyynnön laadinnassa on epäonnistuttu, ja hankinta tehdään vain hinnan perusteella, saadaan ”halpaa mutta huonoa”. Emmehän me omassa yksityistaloudessammekaan osta halvinta tuotetta vaan etsimme hyvinkin tarkasti esimerkiksi hyvää hinta/ laatu-suhdetta tai ympäristön kannalta vähän kuormittavaa tuotetta.

Luottamuselimissä käsitellään usein vain tarjousten vertailu ja toimittajan valinta. Tarjousten avaaminen, käsittely ja pisteytys on vain rutiinitoimenpide, missä ei enää asioihin voi vaikuttaa.

Esitämme, että kaikki tarjouspyynnöt tullaan käsittelemään luottamuselimissä ja liikelaitoksissa ennen kuin hyväksytään julkaistavaksi HILMA:ssa. Siinä vaiheessa voidaan hankintaan vaikuttaa ja tarkastaa, että pisteytys on tehty huolellisesti.