perjantai 15. joulukuuta 2017

Virkamiehen virkavastuu

Mielipidekirjoitus Jämsän Seutu lehdessä 15.12.2017

Jämsän kaupungin yhdessä sovitut arvot ovat avoimuus, yhteistyökykyisyys ja palveluhenkisyys. Myös kuntalaissa on määritelty, kuinka virkamiehen tulee toimia. Asiat tulee käsitellä puolueettomasti ja avoimesti kaikki näkökohdat huomioiden.

27.11.2017 Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin talousarvioita vuodelle 2018. Jäteliikelaitoksen investointiosassa oli Metsä-Kivelän kaatopaikan jätekatoksen investointi arvoltaan 250000 €.

Pyysimme selvittämään löytyisikö vastaavaa hallia seudulta, jotta vältyttäisiin investoinnilta. Valtuustossa tekninen johtaja, joka on myös

Jäteliikelaitoksen toimitusjohtaja, selvitti, että Erkki Salminen Oy:llä ei ole olemassa vastaavaa hallia eikä alueella ole tilaa tähän tarkoitukseen.

Kirjeenvaihdosta 29.9.2017 Jäteliikelaitoksen johtokunnan ja teknisen johtajan välillä selviää, että Erkki Salminen Oy pystyy hoitamaan siirtokuormauksen omalla tontillaan ja on olemassa valmiit tilatkin. Lisäksi kyseisellä yrityksellä on ympäristölupa 10000 t yhdyskuntajätteen käsittelyyn. Kyseisestä sähköpostikeskustelusta käy lisäksi ilmi, että Erkki Salminen Oy olisi kiinnostunut hoitamaan siirtokuormauksen, ja tarjoutuu kertomaan asiasta lisää johtokunnalle.

Paikallislehdessä 1.12.2017 Jussi Konttila toteaa: ”Meillä on tarvittava ympäristölupa valmiina, hallitilaa löytyy ja sitä voi rakentaa lisääkin. Varastotilaa löytyy helposti 1500 neliötä, ja siitä tulisi kuutioita 4000.”

Mielestämme tekninen johtaja johti 43:a valtuutettua harhaan.

Emme tule hyväksymään tällaista virkamiehen toimintaa ja olemme tehneet eettisen ohjeistuksen mukaisen selvityspyynnön, miksi virkamies on toiminut edellä mainitulla tavalla. Asia tulee käsitellä perusteellisesti, koska luottamushenkilönä toimiminen perustuu siihen, että virkamiehen selvityksiin tulee pystyä luottamaan.

Sitoutumaton Uusi Jämsä
Valtuutetut ja varavaltuutetut