maanantai 27. toukokuuta 2024

Tilinpäätös 2023 - Uusi Suunta valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 27.5.2024

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat, lehdistö ja muut paikalla olijat

Viime vuonna 2023 maalattiin valtuutetuille seminaarissa kaikki mahdolliset ja mahdottomat uhkakuvat. Taloudessa ei nähty juuri mitään positiivisia ennusmerkkejä.

Viime vuoden tulokseksi muodostui kuitenkin  +1,2 M€. Tämän tuloksen jälkeen kumulatiivinen alijäämä on -2,3 M€. Valtuusto päätti nostaa kunnallisveroa prosentilla hallituksen esittämän puolen prosentin sijaan. Meille olisi tullut ilman isompaa korotusta yli 2 M€ kassavaje ja sitä emme olisi saaneet katettua millään säästötoimilla.

Taloutemme ei ole vielä kunnossa. Puolen vuoden säästökuuri ei riitä.

Hankemaailma näyttää kuntalaisille omituiselta. Valtavia summia julkista rahaa kuluu erilaisiin suunnitelmiin mutta konkreettisia tuloksia hankkeista ei usein nähdä.

Esimerkiksi olemme nähneet Himoksen lukuisat Master Planit ja muita suunnitelmia. Konsultit ovat käärineet rahansa. Näitä hankkeita ja niiden tuloksia ei ole avattu kunnolla päättäjille eikä kuntalaisille. Tähän on tultava muutos.

Viime vuonna hankkeet työllistivät lähes viisikymmentä henkilöä. Lisäksi hankkeet vaativat kaupungin viranhaltijoiden työpanosta, mutta se ei näy kustannuksissa ja rasittaa osaltaan kaupungin taloutta. Osa hanketyöntekijöistä on myös sujahtanut osaksi kaupungin organisaatiota. Tällaiset piilokustannukset tulee tehdä näkyviksi.

Loppuvuonna päätimme kaikkien kiemuroiden jälkeen säilyttää talousarviossa rahat Koskenpään ja Länkipohjan kyläkouluille. Heti päätöksen jälkeen johtavat poliitikot ja viranhaltijat totesivat, että päätös oli väärä, vaikka demokratia oli puhunut. Vähän myöhemmin samaiset henkilöt ovat edelleen todenneet, että kyllä nyt edes yksi koulu pitää saada kylmäksi. Mielestämme valtuusto on tahtotilansa ja linjauksensa esittänyt ja kyläkoulut tulee säilyttää.

Säästöjä hakiessamme keskusteltiin myös YT-menettelyjen mahdollisuuksista. Muutamaan otteeseen meille kerrottiin, että kunnasta ei voi mitenkään irtisanoa ketään viranhaltijaa – mahdotonta. Näin ei kuitenkaan ole. Jämsän kaupungin organisaatiota on suhteutettava tarjottaviin palveluihin: jos tärkeitä palveluja karsitaan, myös organisaatiota on supistettava. Tähän antaa mahdollisuuden myös henkilöstökertomuksessa esiin tuotu tulevien vuosien kohtuullisen suuri eläköitymisten määrä.

Sairauspoissaolot ovat Jämsän kaupungilla tilaston mukaan laskeneet 21:stä noin viiteentoista. Kyseessä on kuitenkin tilastoharha. Vuoden 2021 ja 2022 luvuissa on mukana  SOTE ja Jämsän Ateria. Vuoden 2023 luvuissa niitä ei ole. Edellä mainittujen organisaatioiden sairastavuus on ollut muita korkeampi. Totuudenmukaiseen vertailuun tarvitaan sairauspoissaolot vuosilta 2021 ja 2022 ilman SOTE:a ja ateriaa. Tällöin tietäisimme, mikä on oikea sairauspoissaolojen muutos. Nyt meille annettujen lukuarvojen pohjalta emme sitä tiedä. Sairauspoissaolojen syihin on edelleen puututtava.

Meidän tulee käydä asioista jatkossa kunnollinen, monipuolinen ja tietoihin perustuva keskustelu. Yhteistyöllä ja paremmalla keskusteluyhteydellä hallituksen ja valtuuston välillä saamme vielä talouden hyvään kuntoon.

Olemme Uusi Suunta -ryhmänä hyväksymässä tilinpäätöksen 2023.


Uusi Suunta -valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jyrki Kokko