Mikä Uusi Suunta?

Perinteiseen puoluepolitiikkaan sitoutumattomat - yhteistä hyvää tahtovaan päätöksentekoon sitoutuneet.

Suomalaisista 90 % ei kuulu mihinkään puolueeseen. Uusi Suunta -ryhmä on ei-poliittinen vaihtoehto. Emme ole oikealla, vasemmalla, emmekä keskellä, olemme sitoutumattomia.

Ryhmällä ei ole puoluepoliittisia ideologioita, jotka usein toimivat kehityksen jarruna. Olemme yhteisistä asioista kiinnostuneita itsenäisiä ihmisiä. Haluamme toimia ensisijaisesti kuntalaisten edunvalvojina ja pyrimme tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen.

Uusi Suunta -ryhmä ei saa puoluetukea. Jokainen ryhmän jäsen toimii omillaan. Pyrimme siihen ettei yhteiskunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa ratkaisisi ensisijaisesti taloudellinen hyötyajattelu. Elämän laatu on meille tärkeä arvo.

Arvostamme muiden valtuustoryhmien toimintaa ja annamme tilaa erilaisille mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivatkin omistamme. Käsittelemme asiat asioina - voimme olla vapaasti eri mieltä. Erityisen kiinnostuneita olemme kuntalaisten mielipiteistä ja kritiikistä.

Tavoitteenamme on avoimuus ja asianosaisten sekä asiantuntijoiden kuuntelu jo päätösten valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa.