maanantai 23. lokakuuta 2017

Valtuustoaloite – Uuden maanvuokrasopimuksen tekeminen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanssa

Jämsän kaupungin ja Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n välisen vuokrasopimuksen tulkintaerimielisyys on ollut nyt noin 10 vuotta Himoksen ja Jämsän matkailuelinkeinon kehittämisen esteenä. Myös investoinnit rinnepalvelujen osalta ovat olleet 10 vuotta jäissä, joka on Himoksen toiminnan kannalta hälyttävää.

Tällä valtuustoaloitteella esitämme, että valtuuston 30.5.2005 päättämä maanvuokrasopimus otetaan uudelleen tarkasteltavaksi ja tehdään uusi sopimus.

Himoksella on kyseessä olevalla alueella osayleiskaavan muutos ja Master Planin päivitys menossa. Riidanalaiselle alueelle ei voida osayleiskaavan muutosta ja päivitystä laatia ellei riidanalainen asia ratkea.

Tämän 10 vuoden erimielisyyden aikana vuokrasopimuksen ehtoja ja yksityiskohtia on yritetty useaan otteeseen neuvotella tuloksettomasti.

Ehdotamme, että Jämsän kaupunki valitsee ulkopuolisen vuokrasopimusluonnoksen valmistelijan. Myös muuta ulkopuolista asiantuntemusta voidaan tarvittaessa käyttää erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Pohjoisen laskettelukeskukset valtion mailla mm. Ruka ja Ylläs sekä Kuopion kaupungin mailla oleva Tahko noudattavat Himoksen nykyisen vuokrasopimuksen kaltaista sopimusta.

Uudet vuokrasopimuksen neuvottelut tulee aloittaa välittömästi.

Tilanteen edistyminen tulee raportoida hallitukselle kuukausittain.