keskiviikko 14. kesäkuuta 2017

Visio, arvot ja kulmakivet

Visio, arvot ja kulmakivet Jämsä 2025 strategiassa visio on

"Jämsä - mahdollisuuksien kaupunki".

Jämsän kaupungin arvoja ovat
- yhteistyökykyisyys,
- palveluhenkisyys ja
- avoimuus.

Strategian toteutumista kannattelee kolme kulmakiveä:
- elinvoima,
- sujuva arki ja
- verkostot.

Jämsän kaupungin strategiakokonaisuutta on kuvattu alla olevassa kuviossa.


Valtuustotason tavoitteet on ryhmitelty kulmakivittäin seuraavasti:

Elinvoima
1. Jämsään syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja
2. Jämsässä pidetään huolta olemassa olevista yrityksistä ja työpaikoista
3. Jämsässä on hyvä asua ja yrittää

Sujuva arki
1. Järjestämme ja tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti, ennakoivasti ja kokonaistalous huomioiden

Verkostot
1. Kehitämme verkosto-osaamista, hyödynnämme nykyisiä ja löydämme uusia yhteistyöveri<ostoja
2. Olemme näkyviä ja reaaliaikaisia sosiaalisessa mediassa ja aktiivisia digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Osallistutammekuntalaiset ja sidosryhmät.

Jokaista valtuustotason tavoitetta on erikseen kuvattu tavoitetta selittävin alatavoittein. Tavoitteiden toteutumistä seurataan mittareilla määrätyin aikavälein esim. vuosittain tai valtuustokausittain.

tiistai 6. kesäkuuta 2017

Luottamustehtävät 2017-2020

Kaupunginvaltuutetut (6):
Seija El Sayed
Pekka Laaksonen (valtuustoryhmän pj.)
Timo Salokorpi
Hannu Loberg
Jyrki Kokko (valtuustoryhmän siht.)
Eero Hakonen (valtuustoryhmän varapj.)

Varavaltuutetut:
Katja Minkkinen
Tapani Lappalainen
Teija Sneck
Olli Pesonen
Hannes Laasonen

Kaupunginhallitus
1-4 v Seija ElSayed, vara Eero Hakonen
3-4 v Pekka Laaksonen, vara Tarja Uusipaasto (kesk)

Lautakuntien puheenjohtajat
Tarkastuslautakunta
Jyrki Kokko

Lautakuntien varapuheenjohtajat
Keskusvaalilautakunta
Kari Jokinen

Sote-lautakunta
Katja Minkkinen, vara Hannu Loberg

Sivistyslautakunta
Timo Salokorpi, vara Leena Valkeajärvi

Tekninen lautakunta
Teija Sneck, vara, Olli Pesonen

Ympätistölautakunta
Ritva Korhonen, vara Tapani Lappalainen

Tarkastuslautakunta
Jyrki Kokko pj., vara Ritva Korhonen

Keskusvaalilautakunta
Kari Jokinen

Suhteellisen vaalin lautakunta
Seija ElSayed, vara Jyrki Kokko

Jämsän Seudun vesi- ja jäteliikelaitos
Hannes Laasonen, vara Olli Pesonen

Jämsän ateria-, tekstiili ja puhtauspalvelut liikelaitos
Katja Minkkinen, vara Kari Jokinen

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Tapani Lappalainen

Poliisipiirin neuvottelukunta
Ritva Korhonen, vara Tapani Lappalainen