lauantai 28. joulukuuta 2019

Ehdokashaku

Uusi Suunta 

Vähemmän politiikkaa - Annetaan Jämsälle mahdollisuus kehittyä.

Uusi Suunta aloittaa rivakasti uuden vuoden. Kokouksemme pidetään kokous -välilehden mukaisina aikoina.

Olisitko sinä halukas liittymään joukkoomme?
Haluaisitko antaa oman panoksesi Jämsän ja jämsäläisten hyväksi?

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

LAAKSONEN Pekka
laaksonen.pekka ät gmail.com
040 504 06 96

KOKKO Jyrki
jyrki.kokko ät gmail.com
040 547 78 36

EL SAYED Seija
seijaelsayed ät hotmail.com
040 730 24 05


ARVOT:
- Rehellisyys
- Rohkeus 

- Valtuustossa vuodesta 1995

- Nyt 6 valtuutettua; Jämsän kolmanneksi suurin ryhmä.

- Olemme avoin, keskusteleva ja kuunteleva ryhmä, näin saamme vankan pohjan päätöksentekoa varten.


Uusi Suunta / Strategiset tavoitteet 

- Valtapuolueet toimivat periaatteella ”puolue ensin”. US:n periaate on ”Ihminen ensin”.

- Olemme yhteistyökykyisiä ja löydämme tarvittaessa kompromissiratkaisut. 

- Jos näemme epäkohtia, tuomme ne rohkeasti esiin ja esitämme niihin myös realistiset ratkaisuvaihtoehdot. 

- Uskallamme tehdä vaikeitakin päätöksiä emmekä lakaise epäkohtia maton alle, koska ongelmat eivät poistu niitä salaamalla tai vähättelemällä. 

- Kaupungin omistamia yhtiöitä johdetaan kuin oikeita yhtiöitä. Hallituksiin liiketoimintaa ymmärtäviä edustajia etenkin puheenjohtajiksi. 

- Vastustamme rasismia ja rasisteja.


Uusi Suunta
Vähemmän politiikkaa - Annetaan Jämsälle mahdollisuus kehittyä.

Poliitikot ovat puolueensa edunvalvojia; me olemme jämsäläisten edunvalvojia.

- Kunnallisessa päätöksenteossa on puolueista vain haittaa; vastakkainasettelua, turhia reviiririitoja, suhmurointia, kähmintää ja oman edun ajamista.

- Myös selvää valehtelua puolueiden ja oman edun saavuttamiseksi.

- Politiikka on pahasti rikki.

Äänestäjän kommentti: ”On se perkele, jos ei vapaassa maassa saa olla puolueeton päästäkseen ehdolle vaaleissa.”


Lähiajan tavoitteita

- Kirjastoinvestointiin vauhtia.

- Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle järjestetään toimintaedellytykset investointien suorittamiseksi.

- Jämsän katuinvestoinnin toisen osan (1,0 M€) lykkäys toistaiseksi.

- Kaupunginjohtaja Hanna Helasteelle työrauha keskittyä ”organisaation johtamiseen”.

keskiviikko 25. joulukuuta 2019

Totuuden tahallinen vääristäminen johtaa luottamuspulaan

Vekkarin 18.12 lehtikirjoituksessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti ja va. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen antavat totuudenvastaista tietoa päättäjille sekä muille kuntalaisille. Tämä vähintäänkin kyseenalaistaa luottamuksen johtavassa asemassa olevaan päättäjään ja virkahenkilöön. Poti ja Juurinen kirjoittavat ”Palkat nousevat kolmessa vuodessa noin 20 %”. Johtajien palkankorotukset ajoittuvat päivämäärien 1.1.2020 ja 1.1.2022 välille. Tämä aikaväli on tasan kaksi vuotta.

Kirjoituksessa mainitaan: ”palkankorotusten vuotuinen vaikutus talousarviossa on noin 30.000 €”. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa kuin ainoastaan ensimmäisenä vuotena 2020. Vuosittainen kustannusvaikutus vuoden 2022 alusta lähtien sivukuluineen on varovastikin arvioiden vähintäänkin 90.000 €. Kaupunginhallituksen päätöksen 9.12.2019 mukaisesti kuuden johtajan palkkoja nostetaan 1.1.2022 mennessä 990 €/kk. Jokainen osaa laskea, että vuotuinen hintalappu ilman johdannaisvaikutuksiakin on yhteensä aivan muuta kuin tuo 30.000 €. Johdolla on vielä edessään merkittävä asennemuutos informaation antamisessa. Nyt tuoksuu palaneen käry.

Lehtikirjoituksessa väitetään myös, että korotusten myötä johtajien palkkatasot saavuttavat verrokkikuntien keskiarvon. Kaupunginhallitukselle annettujen palkkatietojen mukaan kyseiset johtajat siirtyvät palkoissa verrokkikuntien kärkikaartiin, vaikka verotulot vähenevät ja talouden näkymät ovat verrokkikuntia huonommalla tasolla.

Työn vaativuusarvioinnin perusteella palkkatyöryhmä esitti yhdelle johtajista palkkaan 500 € korotusta. Tämän suuntainen korotustaso olisi ollut kohtuullinen kaikille ja hyväksyttävää. Jorma Potin esityksestä tämäkin korotus tuplattiin, jolloin siitä tuli prosentuaalisesti kaikista suurin korotus.

Kirjoituksessa annetaan ymmärtää, että johtajien kuukausipalkka on könttäsumma ja sisältää kaiken työn. Miten voi syntyä ylityövapaita, koska ne ovat suoraan palkkaan rinnastettavaa ansiota?

Kirjoituksessa mainitaan, että ”johtajat eivät noudata työaikalakia”. On aika rohkeaa antaa tällainen lausunto, koska johtajatitteli ei oikeuta työaikalain noudattamatta jättämiseen. Siihen on oltava painavat syyt. Esimiehen tehtävä on valvoa, että palkansaaja joka kuuluu työaikalain piiriin noudattaa työaikalakia.

Joulukuun alussa Suomessa oli 100.000 työntekijää lakossa, koska reilun 2 % palkankorotusvaatimukset eivät menneet läpi. Meidän johtajille maksetaan 20 % lisää ja kansaa pyydetään olemaan vaiti. Tätä me kutsumme ahneudeksi.

Uuden Suunnan valtuutetut
Seija El Sayed, 
Eero Hakonen, 
Pekka Laaksonen, 
Hannu Loberg, 
Jyrki Kokko ja 
Timo Salokorpi

maanantai 16. joulukuuta 2019

Mistä rahat johtajien palkankorotukseen?

Johtajien palkankorotuspäätöksen jälkeen olemme Uusi Suunta -ryhmässä miettineet, kuinka johtajien palkankorotus voitaisiin rahoittaa niin, ettei varoja kaiveta meidän jämsäläisten taskusta. Ja löytyihän se ratkaisu. Menettelemme nimittäin seuraavasti: Mikäli alkavana vuonna tarvitaan merkittävä lisäbudjetti, niin suuren palkankorotuksen saaneet johtajat lomautetaan kukin vuorollaan kahdeksi kuukaudeksi. Tällä katetaan budjettivajetta. Jos nyt laadittu budjetti pitää, niin johtajat lienevät palkkansa ansainneet ainakin ensi vuodeksi ja lomautuksia ei tarvita. Tämän tulemme myös viemään valtuustossa päätettäväksi, jos 2020 budjetti vaatii lisäbudjetin.

Kuntapuolella on tähän saakka ollut tapana sanoa, että kunnan leipä on ”pitkä mutta kapea”. Nyt kun se ei enää olekaan ainakaan johtajilla kapea, niin otamme käyttöön hyväpalkkaisten osalta myös toisen periaatteen: ”tulos tai ulos”.

Hyvää Joulun odotusta kaikille jämsäläisille toivottaen

Uusi Suunta
Pekka Laaksonen,
Jyrki Kokko, 
Seija El Sayed, 
Eero Hakonen, 
Timo Salokorpi ja 
Hannu Loberg

keskiviikko 11. joulukuuta 2019

Palkankorotus väärään aikaan ja väärälle ryhmälle

Kaupungilla on YT:t käynnissä, joten johtajien 20% palkankorotus tässä tilanteessa on moraaliton. Uuden elinvoimaorganisaation johtajapaikat on vielä täyttämättä, joten kuinka voidaan korottaa nykyisen johtoryhmän palkkoja. Korotus on lisäksi todella suuri, 1000 €/kk kullekin johtajalle ja tämän korotuksen jälkeen Jämsän johtavat viranhaltijat ovat verrokkikuntien (Äänekoski, Valkeakoski ja Keuruu) palkkakärjessä. Tämä ei todellakaan motivoi muuta kaupungin henkilöstöä.

Asiaa yritettiin tuoda käsittelyyn jo aiemmin ja salaisena. Tuolloin asia jäi pöydälle, koska viranhaltijoiden palkat ovat julkisia. Tällainen salailu ja suoranainen vilpin yritys syö luottamusta viranhaltijoihin.

Johtajille kokoomuksen ja demareiden nyt räätälöimä palkankorotus ei myöskään ole 2020 budjetissa. Sen suora vaikuitus on noin 80.000€/vuosi ja siirtyy siis suoraan budjetin tappiosarakkeeseen.

Kun johtajien palkitseminen nyt tulee kaupungin koko henkilöstön tietoon, voidaan laskea, että jokaisen motivaatio putoaa ja työteho laskee. Jos tuo tehon menetys olisi esim. 250  €/kk, niin 900 henkilön kokonaisvaikutus on silloin 2.700.000 €/vuosi. Mistä rahat?

Jonkintasoiselle palkankorotukselle olisi kyllä ollut tarve, mutta se olisi pitänyt tehdä oikeaan aikaan ja uuden kaupunginjohtajan esittelemänä.

Normaalisti johtajien palkitseminen voidaan maksaa, jos on jotain jaettavaa. Jaettavaa voi Jämsän tapauksessa tulla vain sen jälkeen, kun elinvoimaorganisaatio tuo lisää tehokkuutta kaupungin toimintaan ja uuden organisaation avulla vältytään täyttämästä ainakin osa eläköitymisistä.

Arvoisa lukija, muista, että tuo yllämainittu 2.780.000€ kaivetaan juuri sinun taskustasi.

Pekka Laaksonen
Kaupunginhallituksen jäsen
Uusi Suunta

maanantai 2. joulukuuta 2019

Uusi Suunta - Talousarvio -ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdistö ja muut paikalla olevat.

Otan esiin muutamia talousarviosta 2020 poimittuja asioita.

Kumulatiivinen ylijäämä on 2018 tilinpäätöksen jälkeen noin 1,7 M€.
- Vuoden 2020 talousarvio on negatiivinen noin 180.000 €.
- Toitä pitää edelleen tehdä, jotta talous saadaan rakenteellisesti kuntoon.

Tällä hetkellä kuntalain 118 §:n mukaisista kriisikunnan mittareista ei Jämsän kaupungilla täyty kuin veroprosentti.
- Vaikka näin on, niin töitä on paljon edessäpäin. Talouden kanssa on aina kamppaltu ja tullaan jatkossakin kamppailemaan.

Väestömäärä on ollut 1990-luvun alkupuoliskolta lähtien laskusuunnassa ja muuttoliikkeen lisäksi kehitykseen on vaikuttanut myös väestönkasvun negatiivisuus.
- Tähän kehitykseen on vaikuttanut työpaikkojen vähentyminen seutukunnalla erilaisten murrosten takia sekä yleismaailmallinen muuttoliike isompiin keskuksiin, pääsääntöisesti maakuntakeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle. Tähän me jämsäläiset voimme vaikuttaa, että saadaan poismuuttoa ainakin hidastettua.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta koko Keski-Suomen alueella oli syyskuun lopussa 10,7 %, Jämsässä vastaava osuus oli 11,5 %.
- Viisi vuotta sitten työttömyysaste Jämsässä oli 18 %.
- Kehitys on Jämsässä mennyt viime vuosina koko ajan parempaan päin.

Toimintaan sopimattomista ja mahdollisesti korjausta tarvitsevista kiinteistöistä ja toimitiloista on pyrittävä luopumaan mahdollisimman nopeasti.
- Tyhjien kiinteistöjen lämmittäminen nielee muutamia satoja tuhansia ja siinä ei ole järkeä.

Henkilöstömäärä vakituisten osalta nousee vuodesta 2019 vuoteen 2020 746 -> 757 eli 11 henkilöllä.
- Suunta ei ole toivottu, kun huomioidaan väestökehitys ja kaupungin taloudellinen tilanne.
Määräaikaisten osalta on muutos 213 -> 104.
- Lukuarvoissa lienee kummallisuutta, koska tekstiosiossa ei asiaa ole mainittu. Tätä ei selitä mikään.

Sosiaali ja terveyspalvelujen kustannusten tarkastelu 2020 yhdessä palveluntarjoajan ja ulkopuolisen konsultin kanssa tuottaa toivottavasti ja mahdollisesti hyvää kuntatalouteemme. Keskustelut tulee käydä laaja-alaisesti hyvien neuvottelijoiden toimesta ja ottaa kultamunat kotiin eli ne eurot.

Valmisteltu talousarvio 2020 on vajaa 180.000 € alijäämäinen. Mutta suunnitelmavuodet 2021 ja 2022 ovat ylijäämäisiä, joten valmisteltu taloussuunitelma on kuntalain mukaan tasapainossa.

Nykyinen talousarviopumaska on liian täydellinen. Poliittiset päättäjät tarvitsevat huomattavasti selkeämmän ja ytimekkäämmän materiaalin päätöksentekoa varten. Laukaan mallia tulisi hyödyntää mahdollisimman pian.

Elinvoimatoimialan muutoksella puretaan siiloja, muutetaan toimintakulttuuria ja laajenentaan osaamista. Tämä tulee näkymään kuntalaisille parempana palveluna. Tämä edellyttää Jämsek Oy integroimista kaupunkiorganisaatioon. Lisäksi esimiestehtävät tulee asettaa hakuun, ensin sisäiseen ja sitten mahdollisesti ulkoiseen, parhaat tulee valita.

Jämsän kaupungissa puhaltaa uudet tuulet ja niiden vaikutukset alkavat jo näkyä. Töitä on tehty monella rintamalla. Erityiskiitokset haluamme esittää Annaliisa Juuriselle energisestä, keskustelevasta ja ennakkoluulottomasta asenteesta tehdä töitä. Elinvoimatoimialan myötä ja sen muutoksen toteuttamiseksi tulee meidän kaikkien ponnistella.

Toivotamme samalla uuden kaupunginjohtaja Hanna Helasteen tervetulleeksi Jämsään.

Olemme Uusi Suunta -ryhmänä hyväksymässä hallituksen esityksen elinvoimaorganisaatiosta sekä talousarvion vuodelle 2020.

maanantai 28. lokakuuta 2019

Valtuustoaloite - Valtuuston koko on suhteutettava vähenevään asukaslukuun

Väestöennusteet näyttävät väistämätöntä asukasluvun vähenemää Jämsässä tulevina vuosinakin. Jämsän kaupungin valtuuston koko (43) on mielestämme kohtuuttoman suuri, jos, ja kun tuo 20 000 asukkaan luku saavutetaan. Kuntalaki määrittää, että valtuutettujen määrä on oltava vähintään 27, jos asukasluku on 20 000 tai sen alle. 

Esitämme, että Jämsän kaupunginvaltuuston koko olisi seuraavan valtuustokauden alussa 35, mikäli tuo asukasluku toteutuu.

Vähennyksen tulee koskea samassa suhteessa lautakuntia.

Uusi Suunta ryhmäpuheenvuoro 28.10.2019

HUOM !!! Puheenvuoroa ei pidetty yksimielisyyden takia.

Arvoisa rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdistö ja muut paikalla olevat.

Tänään on valtuusto päättää vuoden 2020 tulovero- ja kiiinteistöveroprosentit.

Suomessa on reilun 300 kuntaa. Suomen keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,88 % ja Keski-Suomen 20,55 %.

Jämsän tuloveroprosentti on ollut 21 % jo vuodesta 2010. Se on yli maan ja maakuntamme keskiarvon. Sitä on korotettu vuonna 2009 1,5 % ja 2010 0,5 %. Silloin kuviteltiin, että sillä veroprosentilla saadaan talous tasapainoon. Kuitenkin olemme joka vuosi kamppailleet talouden kanssa.

Tuloveroprosenttia korottamalla ei taloutta korjata. Se on todettu jo monessa kunnassa. Täytyy oikeasti tehdä rakenteellisia muutoksia, joilla talous saadaan tasapainoon.

Kiinteistöveroprosentit Jämsässä ovat alle maan keskiarvon. Mikäli ne nostetaan maan keskiarvoon, niin sillä saadaan reilun 0,5 M€ hyvää. Ja jos kiinteistöveroa nostettaisiin talousjohtajan esittämällä tavalla niin tulisi 2,1 M€ hyvää.

Mutta kiinteistöjen arvo Jämsässä on merkittävästi laskenut viime vuosina. Ei ole mitään perusteita kiinteistöverojen nostoon. Kasvukeskuksissa on selkeät perusteet kiinteistöverojen nostolle, mutta ei Jämsässä.

Eli Uusi Suunta ei ole korottamassa tuloveroprosenttia eikä kiinteistöveroja vuodelle 2020.

Jämsässä tulee keskittyä hyvään johtamiseen ja talouden hoitamiseen sekä rakennemuutokset tulee tehdä pikimmiten.

Kiitos.

Uusi Suunta valtuustoryhmän pj.
Jyrki Kokko

sunnuntai 27. lokakuuta 2019

Uusi Suunta - Kolme kokousta kerralla

Uuden Suunnan kokoontumisajo, ideariihi ja "kesäjuhla", kaikki tiiviissä paketissa 26.10.2019 Himoksella Äijähongassa.

mukana Hannes Laasonen, Seija El Sayed, Timo Salokorpi, Eero Hakonen, Hannu Loberg, Markku Uusipaasto, Pekka Laaksonen, Katja Minkkinen, Jyrki Kokko, Olli Pesonen ja Laphalainen Tapsha.

...puolisoineen.

Tunnelma oli tiivis pienessä idyllisessä mökissä.

tiistai 8. lokakuuta 2019

Kaupunginhallituksen ja valtuuston loppuvuoden 2019 kokousaikataulut

14.10. kaupunginhallituksen iltakoulu
21.10. kaupunginhallitus
28.10. kaupunginvaltuusto
4.11. kaupunginhallitus
11.11. kaupunginhallituksen iltakoulu
18.11. kaupunginhallitus
2.12. kaupunginvaltuusto
9.12. kaupunginhallitus

keskiviikko 7. elokuuta 2019

Poliittisen syksyn askelmerkkejä

Ma 9.9. klo 16.00-17.30 valtuusto haastattelee kärkiehdokkaita kaupunginjohtajan virkaan suljetussa tilaisuudessa, Vitikkala

Ma 9.9. klo 18.00-19.30 kuntalaisille avoin haastattelutilaisuus kärkiehdokkaille yhteistyössä Jämsän Seudun kanssa, Vitikkala

Ma 16.9. kaupunginhallitus tekee esityksen valtuustolle valittavasta kaupunginjohtajasta

Ma 23.9. klo 18.00 valtuuston kokous mm. kaupunginjohtajan valinta,

Pe 4.10.- la 5.10. valtuustoseminaari Etelä-Suomessa. Perjantaina koko valtuusto Piritan vieraaksi eduskuntaan.

Alustavasti sovittu ma 28.10. valtuuston kokous (veroprosentit)

Alustavasti sovittu ma 25.11. valtuuston kokous (TA2020).

tiistai 25. kesäkuuta 2019

KS pääkirjoitus - Liike Nytin täytyy profiloitua uudelleen

25.6.2016 Keskisuomalainen Pääkirjoitus

"Yhden kansanedustajanpaikan eduskuntavaaleissa saavuttanut Liike Nyt muuttuu puolueeksi. Liikkeen puheenjohtaja Harry Harkimo perustelee rekisteröitymistä sillä, että politiikassa toimiminen on Suomessa vaikeaa ja kallista ilman puoluestatusta. Sitoutumattomana liikkeenä jatkaessaan Liike Nyt olisi jäänyt muun muassa ilman puoluetukea."

"Moni puolue saa alkunsa sitoutumattomana kansanliikkeenä ja järjestäytyy myöhemmin puolueeksi. Tällainen historia on esimerkiksi vihreillä. Liike Nytin kohdalla puolueeksi rekisteröitymisessä on kuitenkin riskejä, sillä se on pyrkinyt erottautumaan valtapuolueista nimenomaan toimintatavoillaan. Puolueena erottautuminen vaatii uudelleenprofiloitumista."

"Jämsän sitoutumattomien Uusi Jämsä -ryhmä on ilmoittanut, ettei hyväksy puolueeksi muuttumista vaan jättää Liike Nytin. Se on linjakas päätös ryhmältä, jonka sitoutumattomuuden juuret ulottuvat 1990-luvulle, paljon Liike Nytiä kauemmas."

keskiviikko 19. kesäkuuta 2019

”Uusi Suunta” jämsäläiseen päätöksentekoon

Liike Nyt on päättänyt ryhtyä puolueeksi. Lähtiessämme mukaan Liike Nyt toimintaan ehtonamme oli, että Liike ei muutu puolueeksi vaan toimii sitoutumattomana ja puolueista riippumattomana ryhmänä. Periaatteemme on, että emme sitoudu puoluepolitiikkaan ja toimimme ehdottoman sitoutumattomana ryhmänä, joka panostaa Jämsään ja jämsäläisiin. Puoluepolitiikassa liian suuri osa energiasta käytetään puolueiden väliseen ”eipäs, juupas” torailuun.

Jatkossa toimimme nimellä ”Uusi Suunta”, joka oli ryhmämme nimi aloittaessamme toimintamme 1996. Etsimme ja löydämme uuden suunnan Jämsän kehittämiseen ja jämsäläisten hyvinvointiin. Puutumme myös voimakkaasti epäkohtiin ja jopa laittomuuksiin, joita kunnallispolitiikassa on tehty.

Olemme edelleenkin Jämsän valtuuston kolmanneksi suurin ryhmä ja toimimme sitoutumattomana ja puolueista riippumattomana. Päätavoitteemme on Jämsän kehittymien ja menestyminen. Päätösvallan tulee säilyä jämsäläisillä ihmisillä ja viranomaisvallankäyttöä tulee vähentää. Viranhaltijoiden tulee olla kunnan kehittäjiä ja palveluammatissa jämsäläisten hyväksi.

Hyvää kesää toivottaen

Valtuutetut Pekka Laaksonen, Seija El Sayed, Jyrki Kokko, Timo Salokorpi, Eero Hakonen ja Hannu Loberg sekä muut ryhmämme jäsenet

Uusi Suunta

maanantai 27. toukokuuta 2019

Ryhmäpuheenvuoro / Liike Nyt / Pekka Laaksonen 27.5.2019

Vaikka organisaatiouudistus kokonaisuudessaan on sujunut erittäin takkuisesti, niin jotain hyvääkin on saatu aikaan. Sivutaajamat, Länkipohja, Juokslahti ja Koskenpää, ovat aidosti ryhtyneet miettimään keinoja Jämsän kehittämiseksi ja ovat löytäneet myös hyviä ratkaisuja. Jos vielä Seppolassa asuvat ja koskelaisetkin ryhtyisivät pohtimaan kaupunkimme kehitystä, niin hyvä tästä tulee. Kaupungin kehittäminen yksin valtuuston avulla ei nimittäin onnistu ja virkamiestenkään saavutukset eivät liioin ole yltäneet kovin korkealle tasolle. Tason nostoa odotellaan.

Valtuuston toiminnan osalta näyttää siltä, että orastavaa yhteistyökykyä on ilmassa. Pari vuotta siihen on nyt mennyt, jos vaaleista alkaen lasketaan.

Itse tilinpäätös osoittaa 1,7 M€ tulosta. Kuitenkin on syytä muistaa, että tosiasiassa tulos on 2,5 M€ tappiolla kun huomioidaan satunnaiset erät, eli Pihlajalinnan kanssa tehty osakekauppa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on myös runsaasti selvityspyyntöjä kuluneen vuoden toiminnasta. Ne tulee nyt selvittää ja kehittää talouden seurannan prosesseja.

Kuitenkin tulevia vuosia ajatellen tilinpäätös painottuu liikaa säästöihin ja supistuksiin. Tulopuolen lisäämistä ei ole mietitty juurikaan, vaikka sillä alueella on suuret mahdollisuudet.

Seuraavat asiat tulee huomioida jatkossa:

1. Kaupungin 3000 ha metsäalueiden puukaupan tulot tulee optimoida

2. Jo kaavoitettujen tonttien ja teollisuus alueiden aktiivisella myynnillä ja antamalla myynti ammattilaisille. Lisäkaavoittamista on nyt jarrutettava ja panostettava myyntiin.

3. Lopettamalla vihdoin homekiinteistöjen lämmitys säästö olisi noin 350.000€/a

4. Ottamalla tiukempi ote SOTE-kumppaniimme Pihlajalinnaan, sillä maksamme tehdyllä sopimuksella 5-6M€ vuodessa enemmän kuin kokoisemme vertailukunnat. Pihlajalinnan palvelutaso on toki hyvä, mutta tällä hinnalla pitääkin saada Rolls Royce tason palvelu.

5. Antamalla Himoksen kehittyä vapaasti ilman viranhaltijoiden turhaa puuttumista asioihin. Nythän viranhaltijat edistävät joidenkin Himoksen yrittäjien toimintoja ja haittaavat joidenkin toisten Himos- yrittäjien toimintoja viranhaltijoiden omien kummallisten intressien mukaan.

6. Lisäksi kaupungin viranhaltijoiden masinoima 3,2 M€:n sijoitus ydinvoimaan tulee selvittää. Päätöstähän ei tuotu valtuustoon, vaikka lain mukaan näin tulee tehdä osakekaupoissa

Myös henkilöstösäästöt on toistaiseksi tehty vain työn suorittavan henkilöstön osalta. Kun tehdyt säästöesitykset on suoritettu vain johtavien viranhaltijoiden toimesta ei organisaation ylimmän- ja keskijohdon tehostamista ole mietitty lainkaan. Eiväthän johtavat viranhaltijat omista lintukodoistaan halua luopua. Ylätason johdon selvitystyö tulee tehdä ulkopuolisen osaajan toimesta ja pikaisesti

Muistetaan nyt kuitenkin, että ei säästetä kaupunkia kuoliaaksi.

Jämsä on loistava ja kehittyvä kaupunki vaikka sen asukasmäärä varmaan jatkossakin tulee supistumaan. Perusasiat ovat täällä kunnossa. Nyt vaaditaan toimenpiteitä, jotta kaupunkimme kehitys saadaan voimistumaan. Uusi kaupunginjohtaja tulee hyvään saumaan.

perjantai 24. toukokuuta 2019

Valtuustoaloite – Eettisten ohjeiden päivitys/lisäys

Nykyisiin Jämsän kaupungin Eettiset pelisäännöt luottamushenkilöiden ja työntekijöiden sujuvaan työskentelyyn -ohjeeseen tulee sisällyttää seuraava asiakokonaisuus.

Lahjojen ja vieraanvaraisuuden on oltava vähäisiä ja kohtuullisia eivätkä ne saa vaikuttaa päätöksien tekemiseen.

Kaikkien kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden on pitäydyttävä vastaanottamasta liiallisia lahjoja, kestitystä tai vieraanvaraisuutta.

On kiellettyä vastaanottaa henkilökohtaisia lahjoja, etuja, kestitystä tai kulujen maksua.

Aineelliset lahjat, joilla on vain nimellistä arvoa (korkeintaan 100 €) on yleensä hyväksyttäviä. Rahan tai rahaan verrattavien vastineiden antaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä.

Mikäli osallistutaan toimittajien järjestämiin tilaisuuksiin niin matkustaminen näihin tilaisuuksiin ei saa tapahtua laite- tai materiaalitoimittajan kustannuksella. Tämä koskee sekä työ- että loma-aikaa.

maanantai 25. maaliskuuta 2019

Liike Nyt Jämsä- Kyselyn tulokset

Kyselyyn vastasi 20 (/21) henkilöä. Otanta eli vastaajien määrä on jokseenkin vähän.

Tulokset on esitetty alla.

Jätämme kyselyn auki ja katsotaan lisääntyykö vastaajien määrä ja muuttuuko tulos ajan saatossa.


1. Kyselyyn vastanneista 65 % on sitä mieltä, että voidaan säästää.

2. Kyselyyn vastanneista 80 % on sitä mieltä, että voidaan säästää, organisaatio tulee rakentaa.

3. Kyselyyn vastanneista 65 % on sitä mieltä, että ei voida säästää, koulua ei tulisi lopettaa.

4. Kyselyyn vastanneista 70 % on sitä mieltä, että ei voida säästää, koulua ei tulisi lopettaa.

5. Kyselyyn vastanneista 65 % on sitä mieltä, että ei voida säästää, koulua ei tulisi lopettaa.

6. Kyselyyn vastanneista 85 % on sitä mieltä, että voidaan säästää, metsiä tulee myydä.

7. Kyselyyn vastanneista 95 % on sitä mieltä, että voidaan säästää, otetaan lämmöt pois.

8. Kyselyyn vastanneista 75 % on sitä mieltä, että kaavoitettuja tontteja tulee aktiivisesti myydä säästää.

9. Kyselyyn vastanneista 81 % on sitä mieltä, että tästä ei tule säästää.

10. Kyselyyn vastanneista 66,7 % on sitä mieltä, että tästä ei tule säästää.

11. Kyselyyn vastanneista 90,5 % on sitä mieltä, että toimistopalvelujen organisoimisesta saadaan synergiaetuja.

tiistai 19. maaliskuuta 2019

Liike Nyt Jämsä - Kysely säästöistä

Jämsän kaupungin talouden tasapainottamiseksi etsitään 3,5-4,0 M€ säästöjä. Esille on tullut säästökohteita, jotka on esitetty kyselyssämme. Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto kuhunkin alla olevaan säästökohteeseen.

Kysely avautuu alla olevasta linkistä. Kyselyn täyttämiseksi on pakollisena tietona sähköpostiosoite.

LINKKI KYSELYYN >>> Linkki <<< LINKKI KYSELYYN

Aikaa kyselyn täyttämiseen on su 24.3.2019 saakka. Jatketaan aikaa, jotta saadaan lisää vastauksia.

Julkaisemme kyselyn tulokset kokonaisuutena kysymyksittäin.

perjantai 25. tammikuuta 2019

Liike Nyt Jämsä sähköpostijakelulista

Liike Nyt Jämsä sähköpostijakelulista, kopioi osoitteet ja liitä ne vastaanottajat -kenttään.

seijaelsayed@hotmail.com
eero.hakonen@upm.com
kari.jokinen@gmail.com
jyrki.kokko@gmail.com
korhorit@outlook.com
laaksonen.pekka@gmail.com
hannes.laasonen@gmail.com
laphalainen@hotmail.com
hannu.loberg@luukku.com
tikkausjatarvike@gmail.com
olli.pesonen@pp.inet.fi
t.salokorpi@gmail.com
markku.uusipaasto@pp.inet.fi
joonas.valkeajarvi@gmail.com
valkeajarvi.leena@gmail.com