torstai 25. helmikuuta 2021

Kuntavaalit - Jämsän Seutu kysyy

Jämsän Seutu paikallislehti kysyi ryhmiltä jatkokysymyksiin vastauksia.  Muodostimme ryhmämme pientiimillä etäkokoustaen vastaukset annettuihin kysymyksiin.

1 Kuinka paljon ehdokkaita listoillanne on tällä hetkellä?

-13

2 Ketkä ovat lähteneet ehdolle – jo aiemmin ilmoitettujen lisäksi (nimi, ikä, ammatti)?

- Ehdokkaat, ikä ja ammatti löytyy täältä http://www.kuntavaaliehdokkaatjamsa.fi/

3 Mitä teette Jämsän väestökadolle?

- Edellytämme, että Jämsä kaavoittaa houkuttelevia ja vetovoimaisia kohteita Jämsänjoen varresta, Juokslahdelta, Päijänteeltä, Länkipohjasta ja Kankarisveden rannoilta

- Oppivelvollisuusiän noustua 18 vuoteen tulee panostaa näihin nuoriin, jotta he voisivat jäädä paikkakunnalle

- Kannatamme vauvarahaa synnyttäneille perheille

- Loma-asunnot hyväksyttävä vakituisiksi asunnoiksi 

4 Kuinka seudulle luodaan uusia työpaikkoja?

- Panostamme kokonaisvaltaisesti Himoksen alueen kehittämiseen

- Pidämme huolta ja tiukasti kiinni jo olemassa olevista yrityksistä ja yhtiöistä sekä työpaikoista

- Tarjouskyselyt tulee tehdä paremmalla ammattitaidolla. Halpa hinta ei ole oikea kriteeri.  Tarjouskilpailuja voidaan myös suunnata omalle alueelle nykyisen lainsäädännön puitteissa.

- Laajennetaan koulutustarjontaa palvelemaan paremmin alueen yrityksiä

- Luodaan yrittäjille joustava malli rantautua Jämsään, yhden luukun periaatteella Jämsänkoskella sijaitsevasta kaupungintalosta

- Olemassa olevien teollisuustonttien tehokas markkinointi, esimerkiksi tarjouskampanjoilla

5 Miten olette valmiita kehittämään Seppolan ulkopuolisia taajamia? Miksi?

- Koulut pidetään yllä oppilasmäärän rajoissa

- Elinvoimaiset ja vireät kylät ovat voimavara ja mahdollisuus, joita tulee kehittää pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti yhdessä kylissä toimivien yhdistysten kanssa. 

6 Kannatatteko hyvinvointialuetta?

- Olemme Keski-Suomen hyvinvointialueen kannalla, huomioiden Pirkanmaan (TAYS) erikoissairaanhoidon tarjonta

7 Vaikka sairaalan tulevaisuus ei olekaan kuntalaisten tai Jämsän kuntapäättäjien käsissä, miten omalla toiminnallanne ja puolueena/ryhmänä edesautatte sitä, että jatkossakin Jämsässä säilyy samat terveyspalvelut ja eritoten työpaikat?

- Nykyiset riidat on pystyttävä sopimaan Jämsän Terveyden Oy:n kanssa

- Tehdään hyvinvointialueelle selväksi, että ne eivät selviä ilman Jämsän sairaalaa

8 Miten ikäihmisten palvelut/asioinnit/hoiva/terveydenhuolto (saatavuus ja laatu) tulevina vuosina hoidetaan Jämsässä?

- Säilytetään vähintään nykyinen taso

9 Mitä toimia kunnassa pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

- Maalämpöön ja kaukolämpöön panostaminen

- Kaupungin autot sähkökäyttöisiksi

- Julkiset kulkuyhteydet kuntoon Jyväskylän ja Tampereen suuntaan eritoten työmatkaliikenne

10 Miten turhat eripurat saadaan selvitettyä asiallisesti, ja yhteen hiileen puhaltaminen tehdään nykyistä paremmin?

- Sivistyneiden ihmisten pitäisi pystyä yhteistyöhön

- Erilaiset näkemykset on hyväksyttävä

- Valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta on lisättävä

torstai 18. helmikuuta 2021

Unelma kevyen liikenteen väylästä Haavistoon?

Noin 25-vuotta on ollut suunnitelmissa kyseinen väylä Haavistoon. Tämä väylä ollut useasti esillä ja jopa suunnitelmat valmiina asiaan. Haaviston alueella on paljon omakotitaloja ja lapsiperheitä, kevyen liikenteen väylää on myöskin luvattu asukkaille, jotka ovat sinne muuttaneet. Haaviston suuntaan menevä tie on myös erittäin vaarallinen, koska paljon raskasta liikennettä. Myös uimarannan Varpaisniemi käyttö on lisääntynyt paljon, koska Rasuan käyttö estynyt kaupunkilaisilta. Teklassa 28.1.2021 oli kyseinen väylä 3. prioriteelilla hankkeena ja olisi ollut jopa pian mahdollinen. Väylä oli siis budjetoitu viranhaltijoiden listalle. No asian käsittelyn yhteydessä, lautakunnan puheenjohtaja Kotiaho esitti Haaviston väylän vaihtamista valmistelemattomaan Kääpälä-Partala väylään. Asia eteni sitten äänestykseen jossa valitettavasti taas päätöksenä, että Haaviston väylä hanke siirtyy taas kauemmaksi . Haaviston väylän puolesta äänestivät Valkeajärvi (US), Seppälä (SDP), Kangas (Vas). Kotiahon omille intresseille paremmin sopivan väylän puolesta äänestivät Korpela (SDP), Haggren (Kok), Suosaari (Kesk) ja Pärnäjärvi (Kesk). Haavisto maisemineen ja asukkaineen olisi jo ansainnut tuon hankkeen läpimenon. Haavisto on Jämsän kaupungin tärkeää pohjoista elinvoima aluetta.

Joonas Valkeajärvi
Uusi Suunta

keskiviikko 17. helmikuuta 2021

Julkisten kuulutusten liitteet

Yleistiedoksiantoa ja julkisia kuulutuksia koskeva sääntely uudistui 1.1.2020. Viranomaisen verkkosivuilla julkaisemisesta tuli hallintolain muutoksen myötä ensisijainen menettelytapa sekä yleistiedoksiannossa että julkisissa kuulutuksissa.

Julkisessa kuulutuksessa julkaistaan kuulutuksen ohella myös kuulutettava asiakirja.

Hallinnon asiakkaiden tiedonsaantimahdollisuudet paranivat, kun yleistiedoksiantoa koskevat ilmoitukset sekä julkiset kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat ovat saatavilla virastojen aukioloajoista tai sijainnista riippumatta viranomaisen verkkosivuilla.

Kuitenkaan näin ei toimita, miksi? 

perjantai 12. helmikuuta 2021

Uutta tietoa Jämsän sijoituksesta Fennovoimaan

Jämsä on sijoittanut Fennovoiman Hanhikiveen 3,1 M€. Tuon sijoituksen tulevaisuudesta on nyt enemmän tietoa kuin aiemmin. Alla on esitetty Jämsän, ja etenkin jämsäläisten asukkaiden vastuut ja riskit tulevaisuudessa.

Fennovoima on niin sanotun Mankala-periaatteen mukaisesti sitoutunut myymään kaiken tuottamansa sähkön sijoittajilleen omakustannehintaan. Yhtiö on luvannut, että Pyhäjoen voimala käynnistyy vuonna 2024 ja, että sähkön hinta omistajille ei ylitä 50 €/MWh. Laitoksen realistinen valmistumisaika lienee 2030.

Eri lähteistä saatujen tietojen mukaan Hanhikiven tuotantokustannukset ja pääomakustannukset tekevät sen, että sähkön hinnaksi muodostuu noin 50 €/MWh. Sähköä saa jo nyt ostaa vuodelle 2030 hintaan 30€/MWh. Sähkön hinta on alentunut tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energialähteiden ansiosta. Myös tulee muistaa Olkiluoto kolmosen käynnistymisen alentava vaikutus hintaan. Kun tarjonta on kysyntää suurempaa, niin tuotteen hinta laskee. Oletetaan tässä laskelmassa, että sähkön hinta on 30 €/MWh.

Jämsä on sitoutunut ostamaan sopimuksensa mukaisesti 2000 kWh vuoden jokaisena tuntina 60 vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että Jämsä tekee tappiota 20 € (50-30) jokaista megawattituntia kohden.

Jämsä on ostanut 2 MW tehon. Yhden megawatin hinta on 1,545 M€/MW. Eli tämä tekee noin 3,1 M€ (2x1,545). Hanhikiven voimalaitoksen sähkön hinta on sopimuksessa noin 50€/MWh ensimmäiset 30 vuotta. Vuodessa on tunteja 8760 ja se on eksakti luku. Tästä tulee matemaattisesti 10,5 M€. Ja se on tappiota. Sehän tulee siitä, että voisimme ostaa halpaa markkinasähköä noin 30 €/MWh, mutta olemme sopimuksella sitoutuneet ostamaan sähkön hintaan 50 €/MWh.

Eli tästähän saadaan lopputulemaksi 30 vuoden ajan se, että on sijoitettu 3,1 M€ osakkeisiin ja lisäksi tehdään tappiota 10,5 M€ sähkönostosta. Yhteensä on mennyt rahaa 13,6 M€. Kukaan ei osta tällaista sijoitusta.

Mutta mahdolliset riskit rahan menoon ei ole ollenkaan tässä. Tämä oli vain helppoa matematiikkaa.

On olemassa lisänä riski, että joudutaan sijoittamaan pakosta rahaa jo sijoitetun pääoman 3,1 M€ lisäksi. Sijoittajat vastaavat yhteisvastuullisesti yhtiön veloista ja vastuista sekä esimerkiksi käyttö ja huoltokustannuksista. Sijoittajat sitoutuvat mahdollisesti myös käytön jälkeisiin säilöntäkustannuksiin, kun laitos on käytetty loppuun.

On muistettava, että Olkiluodon ydinvoimalan kolmannen reaktorin myöhästyminen on aiheuttanut omistajilleen Lappeenrannan teknillisen yliopiston arvion mukaan 1,2-1,8 miljardin euron tappion. Fennovoiman myöhästyminen aiheuttaa vastaavan lisäkulun osakkailleen.

Kunnat ovatkin toivottuja kumppaneita Mankala-yhtiöihin, koska niillä on verotusoikeus. Piikki on tarvittaessa auki syvälle asukkaiden taskuihin saakka. Muutamat suomalaiset kunnat ovat suurin panoksin mukana Fennovoiman voimalahankkeessa. Vaikka kunnissa ylin päätäntävalta on valtuustolla niin Jämsässä valtuustoon ei viety sijoituspäätöstä lainkaan.

Nämä riskit ovat totta eikä vain teoreettista pohdintaa.

Eli tappio on matemaattisen arvion mukaan 13-14 M€ Summa saattaa kasvaa miljoonilla, koska vastaamme yhteisvastuullisesti yhtiöstä. Ainoa toivomme on, että Hanhikiven rakentaminen keskeytetään ja menetämme vain 3,1 M€.

Uusi Suunta
Pekka Laaksonen
Jyrki Kokko

tiistai 2. helmikuuta 2021

Valtuustoaloite - Kaupunginjuristin palkkaaminen

Jämsän kaupunki on kuluneen valtuustokauden aikana ollut koko 4 vuoden ajan oikeudessa. Useasti monessa oikeuskäsittelyssä jopa saman aikaisesti. 

Näitä käräjöintejä on ollut erityisesti Himoksen palveluja kehittävien yhtiöiden osalta mutta myös yksittäisiä jämsäläisiä on haastettu oikeuteen. Osa oikeuskäsittelyistä on liittynyt epäselviin ja huonosti laadittuihin sopimuksiin sekä epäselviin tarjouskilpailuihin. Myös Pihlajalinnan yhteistyö on johtanut käräjöintiin.

Runsaista oikeuskäsittelyistä voidaan päätellä, että kaupungin toiminnassa on joitain merkittäviä puutteita.

Esitämme, että asiantilan korjaamiseksi palkataan kaupunginjuristi, joka jatkossa vastaa siitä, että toimintamme on ryhdikästä eikä johda tarpeettomiin oikeustoimiin.

Uusi Suunta valtuustoryhmä