maanantai 1. joulukuuta 2014

Uusi Jämsä VALTUUSTON kokous ryhmäpuheenvuoro 1.12.2014

Leena Valkeajärvi
Hannu Loberg
Seija El Sayed
Jyrki Kokko


Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu tarkkaa taloutta noudattaen. Suunnittelussa näkyy, että talouspohjaa halutaan ihan oikeasti vahvistaa. Uutta ei pystytä luomaan, ellei perustat ole kunnossa. Edelleen jatketaan tarkkaa taloudenpitoa kaikilla osa-alueilla, sillä tulevakaan aika ei näyttäydy Jämsän osalle kovin valoisana. Tehdyt rakennemuutokset näkyvät jo nyt positiivisesti. Kysymmekin; kuinka huonosti asiamme olisikaan, ellemme olisi uskaltaneet tehdä taloutta korjaavia toimenpiteitä. Toki tehtyihin säästötoimenpiteisiin ollaan osin tyytymättömiä työntekijöiden ja kuntalaisten keskuudessa, mutta ne on tehty ainoastaan Jämsän ja sen asukkaiden tulevaa ajatellen. Meidän päättäjien ja virkamiesten on pystyttävä näkemään asian vakavuus ja oltava täysillä mukana, vaikka ulkopuolelta meihin yritetäänkin kovasti vaikuttaa jopa painostaa. Kuntalaisten kuuleminen on tärkeää ja hyviä ehdotuksia on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon. Kuitenkin on muistettava, että meillä on vain se yksi ainoa rahapussi. Meillä ei ole erillistä rahapussia esim sosiaalipuolelle tai sivistyspuolelle, vaikka näin joissakin piireissä oletetaan. Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus on muistettava ja erityisesti ne, jotka eivät pysty ilmaisemaan itseään äänekkäästi.

Uuden Jämsän aloiteenkin pohjalta kaupungin henkilökuntamäärää on saatu supistettua ja saavutettu reilu 5 miljoonaa euroa säästöä vuodesta 2012 alkaen. Raja henkilökunnan vähentämiseen tulee vastaan, mutta sitä ennen meillä on organisaatiot muodostuneet tarvetta vastaavaksi hyvällä suunnittelulla. Oikeat henkilöt oikealla paikoillaan, kunkin osaamistasoa ja ammattitaitoa hyödyntäen. Erityisen hyvää on hiljan henkilökunnalle tehty työtyytyväisyyskysely, joka osoittaa, että ollaan suhteellisen tyytyväisiä työhön, vaikka muutoksia työkentässä on jo käytännössä toteutettu.

Ilolla olemme seuranneet uudisrakentamista tuohon viereen nousevasta vuoropäiväkodista ja Jokilaakson sairaalan viereen nousevasta vanhusten hoitolaitoksesta sekä Linnamäentielle pian valmistuvasta kehitysvammaisten asuntolasta. Rakentaminen etenee vauhdilla ja niiltä osin asiat saadaan kuntoon. Vielä kun saamme koulujen tilanne päivitettyä oppilastarvetta vastaavaksi uskomme, että turhista seinistä maksamisen sijaan voimme suunnata määrärahaa oppilaiden opetukseen. Vanhempien ja opettajien huoli liian suurista oppilasryhmistä on kärjistynyt ja pohjautuu osin vääriin tietoihin. Vaatimuksissa ei haluta tiedostaa kaupungin tämän herkisestä taloudellisesta tilantetta. Olemmekin usein miettineet kaupungin tiedottamista, onko se tarpeeksi kattavaa? Paineita ja huolta kouluun aiheutuu myös väliaikaisista oppilassijoitteluista lukion siirtyessä Jokivarren kouluun. Opetusta jokainen oppilas saa, mutta luokkatila voi olla eri paikassa väliaikaisesti. Tältä osin suunnitelmat ovat kattavat.

Suurta epävarmuutta on aiheuttanut SoTe lain valmistelu. Meillä on olemassa tästä asiasta valtuuston demokraattinen päätös, mitä kohti etenemme. Nyt viedään suunnitelmat tehtyä päätöstä kohti, eikä turhaan harata vastaan. Tulevaisuus näyttää oliko päätöksemme oikea.

Nyt esillä ollut Kuoreveden lentokenttä ja siihen liittyvät mahdollisuudet, on asia mihin on suunnattava paukkuja. Kiitos Vote kun olet asian nostanut esille näkyvästi ja Tuulalle samoin kiitos, kun olet tehnyt voitavasi siellä eduskunnassa. Kyllä valtionkin on herättävä ja suunnattava toimintoja sellaisille alueille, missä työllisyydessä tapahtuu negatiivisia muutoksia. Kaikki edellytykset kyseisille toiminnoille on Hallissa olemassa, Partialla täydennettynä. Työpaikat ja siitä tulevat veroeurot olisivat meille tuiki tärkeitä.

Toinen tärkeä ja työllistävä kohde Jämsälle on Himos. Nyt Jämsän paremman tulevaisuuden nimissä olisi käytettävä kaikki tarmomme olemassa olevien solmujen aukomiseen, jotta jatkorakentaminen saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin. Matkailijat ovat löytäneet Himoksen, mutta Himokseen tarvitaan lisää ympäri vuotista liikuntaa tukevaa toimintaa. Tehdään kaikki voitava asian suhteen. Me Uuden Jämsän valtuustoryhmä näemme haavekuvissamme kaupunginjohtajan kättelemässä Ojalan Jussia ja Kuokkasen Päiviä julkisuudessa lehtien sivuilla sovinnon merkiksi, sovinto joka on saavutettu neuvotteluiden tuloksena. Sopimus vaatii molemmin puolista vastaantuloa ja menneiden periaatteiden unohtamista sekä hyviä rakentavia neuvotteluita puhtaalta pöydältä. Tämä olisi hieno viesti maailmalle. Toivottavasti se ei ole ikuinen haave mielessäni ja asiassa päästään eteenpäin. Himoksen jatkorakentamisen myötä ja kävijämäärien kasvaessa siitä hyötyy koko Jämsän alue.

Näinä vaikeina aikoina nousee keskusteluun kysymykset; onko meillä tarpeeksi hyvä ja työstään innostunut kaupunginjohtaja? Onko meillä tarpeeksi tietävä ja osaava kaupungin hallitus ja valtuusto? Onko ne naiset puheenjohtajina kykeneviä tehtäviinsä? Onko meillä Jämsässä riittävän pätevät ja sitoutuneet virkamiehet? Myös lautakuntien toimintatapaa ja kykyä tehdä viisaita päätöksiä on arvioitu. Kysellä saa ja pitääkin. Kysely ja arvostelu pitää meidät valppaina ja näin tehostamme toimintaamme. Kun kaikki tekevät parhaansa ja vähän enemmänkin, meillä on hyvät mahdollisuudet selvitä. Nyt jos koskaan meidän on opittava puhaltamaan yhteiseen hiileen, Jämsän hiileen.

Uusi Jämsän valtuustoryhmä on hyväksymässä talousarvion vuodelle 2015, taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 sekä investointisuunnitelman vuosille 2015- 2018.

lauantai 29. marraskuuta 2014

UJ Pikkujoulut 28.11.2014

Perinteiseksi muodostuneet pikkujoulut pidettiin 28.11.2014. Ilta aloitettin ruokailulla Kiinalaisessa ravintolassa ja aikanaan siitä siirryttiin Kulttuuriklupi Pokuraan.

Ainahan me keskustellaan aiheita laidasta laitaan ja varsinkin päivän polttavat aiheet olivat pinnalla. Suvaitsevaisuus oli jossain vaiheessa huipussaan ja "monikulttuurisuuden" uudet tuulet puhalsivat.

Valokuva Leena Valkeajärvi

tiistai 7. lokakuuta 2014

Valtuustoaloite - Jämsän keskusta-alueen kaavoitus

Jämsän ydinkeskustan rakennukset ovat vanhoja, huonokuntoisia ja elinkaarensa päässä. Nykyisessä kaavassa on kaksi tai kolmikerroksisia asuin- ja liikekiinteistöjä.

Keskustan vetovoimaisuuden lisäämiseksi tulee rakennuskantaa uudistaa. Nykyinen kaava ei salli kuin matalia asuin ja liikekiinteistöjä ja tämä ei houkuttele nykyisiä omistajia eikä rakennuttajia rakentamaan uusia kiinteistöjä.

Keskustan alueen kaavaa tulee muuttaa siten, että sallitaan korkeampaa rakentamista. Tällä saadaan tonttien omistajat ja rakennuttajat uudistamaan keskusta-aluetta. Uudet rakennukset tuovat vetovoimaa keskustan liike-elämään. Toimenpiteisiin tulee ryhtyä mahdollisimman pian, vielä tämän syksyn aikana.


Jämsässä 6.10.2014

Sitoutumattomat Uusi Jämsä

Jyrki Kokko
Seija El Sayed
Hannu Loberg
Leena Valkeajärvi

lauantai 20. syyskuuta 2014

SOTE -alue, eteläinen vain pohjoinen?

Kumpi suunta on Jämsäläisille parempi? Ei ole kristallipalloa eikä ennustajaeukkoa käytössä. Ihan
itse pitäisi oma näkemys tuottaa.

Tulkitsen sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehun tekemään 10.9.2014 hyvää koostetta.

Valinnassa ei ole kyse sairaanhoitopiirin valinnasta, eikä valinnasta Jyväskylä/Tampere. Pohjoisella alueella on 68 kuntaa/850 000 asukasta, mitkä muodostavat SOTE -alueen. Eteläisellä alueella on 67 kuntaa/1 100 000 asukasta.

Tuotannosta vastuussa olevista tahoista ei ole vielä missääm alueella sovittu ja siksi päätöksenteon perusteet Jämsässä on aika hankala tehdä. Jämsälle on erityisen tärkeää pystyä osoittamaan olevansa erittäin hyvä ja luotettava neuvottelukumppani SOTE -alueen kuntien kanssa tuotannosta päätettäessä.

Päätös tulee olemaan kauaskantoinen ratkaisu. On nähtävä tulevaisuuteen, yli 20 vuoden päähän. Kumpi alue onkaan pitkällä juoksulla Jämsälle parempi? 


SOTE -alueiden vertailu muiden kuin ESH -palveluiden osalta

TAYS -plussat:
- Alue kasvaa väestöltään ja toiminnoiltaan
- Alueen ikärakenne nuorempaa
- Alueen elinvoima todennäköisesti kasvaa, vanhva vientiteollisuus
- Alueen vaikutusvalta valtakunnassa suurempi - Tampere kehittyvä kaupunkikeskus
- Tampereen seudun kuntajohto näyttäisi olevn halukas monituottajamalliin. Jämsä Voiso toimia tuottajana esim. 6 kunnan alueelle

KYS -plussat:
- Pienempi väestöpohja,paremmat mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon
- Perinteet ja yhteistyörakenteet olemassa
- Olemme tärkeä alue Keski-Suomelle, mahdollisuus ehkä tuottaja asemaan
- Sosiaalipalvelut vielä Keski-Suomessa, yhdessä kehitetyt palvelut voivat jatkua

TAYS -miinukset:
- Isommassa ERVA:ssa pienemmät mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon
- Ei yhteistyökumppaneita sosiaalipalveluissa
- Tuntematon suunta muissakin yhteistyöalueissa
- Olemme reuna-alueella

KYS -miinukset:
- Alueen väestörakenteen kehitys heikkenevä, palvelut siirtyvät kasvaville alueille
- Alueen ikärakenne vanhentuu enemmän, huoltosuhde kasvaa
- Alueen tulevaisuuden kuva saattaa olla huonompi
- Tuntematon suunta ja alue lukuun ottamatta Keski-Suomea
- Olemme reuna-alueella
- Keski-Suomessa tekeillä SOTE -asioissa maakuntamalli, kaksinkertainen päätöksenteko (sote -lueen ky ja maakunnallinen ky)


SOTE -alueiden vertailu ESH -palveluiden osalta

TAYS -plussat:
- Moderni, kehittyvä ja kasvava palvelukokonaisuus, esin, omahoito ja teknologia
- Yliopistosairaala lähellä, ESH palvelut samassa paketissa
- Siirtyminen ESH:n osalta jo tapahtunut suurimmalta osin
- Näkyvillä olevat investoinnit pienemmät ja maksuosuus pienempi?

KYS -plussat:
- Keskussiraalataso lähempänä ja monien normaalin kulkusuunnan mukainen
- Yhteistyö ja hoitoketjut edelleen tuttuja vaikka ERVA-alue siirtynyt toisaalle

TAYS -miinukset:
- SHP:n ja Jämsän kaupungin sopimukset eivät ole pitäneet, epäluotettavuus SHP:n yhteistyökumppanina
- Kustannukset nousseet, potilas joutuu/pääsee helpommin vaativampaan hoitoon?

KYS -miinukset:
- Yliopistosairaalataso on kauempana
- Keski-Suomen SHP:ssä tulossa isot investoinnit
- KYS:n sairaalainvestoinneista ei ole tietoa


Tässäpä sitä sitten on pohdittavaa Jämsän kaupunginvaltuustolle.

keskiviikko 10. syyskuuta 2014

Valtuustoseminaari 15.9.2014 klo 15.15-18.00

Seminaarin agenda. Tilaisuus on valtuutetuille ja varavaltuutetuille.


Seuraava Uusi Jämsä -ryhmän kokous on 23.9.

Seuraava Sitoutumaton Uusi Jämsä -ryhmän kokous on tiistaina 23.9.2014 klo 18.00 Pokurassa.

- Uusi SOTE laki varmaankin tapetilla
- ja muita ajankohtaisia asioita

Avoimet ja asialliset keskustelut saavat jatkoa.


tiistai 12. elokuuta 2014

Uusi Jämsä - syksy 2014

Sitoutumaton Uusi Jämsä aloittaa paikallisen asioiden päätöksentekoon liittyvät keskustelut tiistaina 2.9.2014 kello 18.00 Pokurassa. Kokouksen kesto on noin 2 h.

Keskustelemme menneistä ja tulevista päätöksentekoon liittyvistä asioista avoimesti.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan Jämsäläiseen päätöksentekoon tai haluat olla mukana taustavaikuttamassa, niin liity joukkoomme.

torstai 26. kesäkuuta 2014

Kesäilta Patapirtillä 25.6.2014 klo 18

Ryhmämme kokoontui keskustelemaan ajankohtaisista jämsäläiseen päätöksentekoon liittyvistä asioista Patapirttiin. Markku isännöi tilaisuutta. Ruoka oli erikoisen hyvää. Ja jutut kanssa.

torstai 13. helmikuuta 2014

SOTE -lakiluonnos

Omat virkamiehet ovat selvittäneet perinpohjin viime viikkoina, mitä SOTE -lakimuutos tarkoittaa.

13.2.2014 selvitti myös Mikko Wiren se tarkoittaa käytännössä. Jos lakimuutos menee sellaisenaan läpi, niin erikoissairaanhoito ja päivystys lakkaisi Jämsästä. Mutta onneksi se on vasta lakiluonnos ja siihen voidaan vielä vaikuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa edelleen sitä, että 16 Suomen isointa kuntaa lähialueineen vain voimistuu ja muut kuihtuivat entisestään.

maanantai 27. tammikuuta 2014

Uusi Jämsä -ryhmän kokous 27.1.2014 klo 18

Uusi Jämsä -ryhmän kokous 27.1.2014 klo 18 Jämsän kaupungintalolla. Sisäisen keskustelun aiheena ajankohtaiset asiat.