tiistai 13. joulukuuta 2016

UJ-valtuustoryhmän puheenvuoro 13.12.2016

UJ-valtuustoryhmän puheenvuoro 13.12.2016 / Leena Valkeajärvi


Rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdistö ja muut paikalla olevat.

Vuosi on taas vierähtänyt ja on aika paneutua taloussuunnitelmaan 2017- 2019 ja talousarvioon 2017.

Uuden Jämsän valtuustoryhmä nostaa vain muutaman seikan esille.

Perusasiat ovat Jämsän kaupungissa suunnilleen hyvin hoidettu, niillä euroilla mitä meillä on mahdollista käyttää palveluiden kattamiseen. Supistuksia on tapahtunut ja niihin on sopeuduttu ymmärtäen kaupungin talous kokonaisuutena.

Kaavoitukset Himokseen ja Halliin on valmistunut aikataulun mukaan. Näiden kautta saamme uskoa tulevaan, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Uskomme, että uusia työpaikkoja syntyy ja sitä kautta saadaan työttömyyttä hoidettua sekä verotuloja kasvatettua. Kylpylän rakentamisen yhteydessä koko Himosalue saa uutta kasvunmahdollisuutta, tässä asiassa kaupungin on oltava aktiivisena vaikuttajana mukana.

Investoinnit kasvattavat kaupungin velkamäärää, mielestämme suunnitelmat ovat järkeviä ja pakon sanelemia. Huolemme on, mikä on kaupungintalon kohtalo ja sen jatkokäyttö tulevaisuudessa? Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen emme tahtoisi näkevämme rapistuvan keskeiselle paikalle. Velkamäärä per asukas on vielä siedettävä, ollen reilusti alle Suomen keskitason. Siis jatkamme tarkan euron politiikkaa jatkossakin ja seuraamme rahan menoa tarkasti.

Hyvinvointikertomuskin nostaa hyvin tulevaisuuden haasteet esille; ikääntyminen, asukkaiden määrän vähentyminen ja työttömyys. Näitä seikkoja on pidettävä mielessä kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa.

Jämsällä on mahdottoman paljon vahvuuksia, joita on saatava enemmän ja näkyvimmin esille. Liika vaatimattomuus on karistettava kannoiltamme pois.

Tämä asia ei välttämättä kuulu tähän, mutta heitämme uuden vuoden toiveen ilmaan, rakentavasti ja hyvää tarkoittaen. Valtuustonpäätös on, että Ilkka Salminen jatkaa Jämsän kaupunginjohtajana. Olet kestokykysi ja turnauskestävyytesi osoittanut tässä mylläkässä. Asia on kuitenkin mielestämme kesken ja avain tähän keskeneräisyyteen on kaupunginjohtajalla. Mielestämme olisi jatkon kannalta tarve keskustella tyytymättömyys auki ja ottaa opiksi puolin ja toisin. Eli toisin sanoen, tehtäisiin sellainen rivien oikaisu tai kuvainnollisesti kiven poisto kengästä operaatio. Tulevassa strategiassakin yhteistyökykyisyys ja avoimuus on kirjattu tavoitteeksi. Kytevää kasaa ei kannata jättää sammuttamatta, vaarana on, että se taas roihahtaa. Uskomme keskustelun voimaan!

Olemme hyväksymässä taloussuunnitelman vuosille 2017- 2019 ja talousarvion vuodelle 2017 sekä investointisuunnitelman v. 2017. Jos keskustelussa vielä nousee hyviä esityksiä, harkitsemme mukana oloa.

Uuden Jämsän valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita, valtuutettuja sekä kaupungin muita työntekijöitä tästä vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää joulua ja haasteita täynnä olevaa tulevaa vuotta.

tiistai 8. marraskuuta 2016

Ryhmäpuheenvuoro valtuusto 7.11.16 Sitoutumaton Uusi Jämsä

Leena Valkeajärvi ryhmäpuheenvuoro valtuusto 7.11.16

Sitoutumaton UUSIJÄMSÄ

Arvoisa rva puheenjohtaja ja muut paikalla olevat

Oikein mukavaahan se on kun kunnilta kysytään tästä suuresta maakunta- ja sote uudistuksesta. Tuntuu vaan siltä, että vastaukset kunnista päin eivät tule tarpeeksi huomioonotetuksi lopullisia päätöksiä tehdessä. Väkisin puurtamisen ja pakottamisen tunne on ollut koko touhussa. Ne säästöt, mitkä on kaavailtu saavutettavaksi vuosittain, on palanut jo monelta vuodelta eteenpäin. Aikaa ja rahaa on kulunut erilaisissa työryhmissä näiden vuosien aikana mittaamaton summa, puhumattakaan kuntalaisille aiheutuneista mielipahoista.


Suuri määrä lakiuudistuksia on tekeillä, niiden sisältö ja tarkoitus avautuvat vasta myöhemmin, niin monimutkaisilta ne tuntuvat. Väkisin miettii ja toisaalta pelkääkin niiden vaikutusta uudistuksen edetessä.

Meitä huolestuttaa mahdollinen byrokratian kasvu ja se, miten kuntien ääni tulee eri tasoilla kuulluksi. Viiteen maakuntaan ollaan perustamassa maakunnan julkisoikeudellinen palvelulaitos, varmasti tarpeen, mutta ei ne ilman suurta määrää henkilökuntaa pyöri ja rahaa kuluu taas paljon. Huolissamme olemme myös maakunnan pienten kuntien äänen kuulumisesta päätösvallan siirtyessä etäälle.

Olemme huolissamme paljon luvatusta potilaiden valinnanvapaudesta, miten ne toimivat tasapuolisesti.

Edelleen olemme huolissamme siitä, miten Jämsän kaupungin maksuosuudet sijoittuvat maakunnassa ja miten suopeasti katsotaan jo tehdyt ulkoistamissopimukset.

Voimme onnitella Jämsää rohkeudesta lähteä ulkoistamaan toimintojaan useampi askel edellä. Toiset kunnat vasta miettivät ja harkitsevat, meillä ne ovat jo toiminnassa ja nähdäksemme toimivat hyvin. Kaiken pohjana ja kirkkaana mielissämme, meillä kaikilla tulee olla Jokilaakson sairaalan ja terveyskeskuksen monipuolinen toiminta ja sen säilyminen seudullamme. Uskomme vahvasti, että suuntautuminen Pirkanmaalle on vahvempi ja tukee Jokilaakson sairaalan tulevaisuutta. Eli Uudenjämsän yhtenäinen mielipide on valita valtuustopäätöstä mukaellen maakunnaksi kehittyvä ja eteenpäin menevä PIRKANMAA.

Jämsän kaupungin lausunto on perusteellinen. Kuitenkin haluamme lisäyksen 31.10.16 hallituksen kokouksessa Aira Putkosen ja Esko Järvenpään tekemän eriävän mielipiteen mukaisesti, kysymyksiä voimaanpanolaista kohta 17. Vastauksen tulee olla b (ei).

Tiedämme minkälaisen työn tämä kunta- ja sote uudistus on aiheuttanut kaupungin virkamiehille ja muille osallisille erilaisten kokousten, tilastojen ja lausuntojen muodossa. Työhän on vielä kesken, mutta Uuden Jämsän valtuustoryhmä kiittää kaikkia tähän valtavaa uudistustyöhön osallistuneita jo tässä vaiheessa.

keskiviikko 10. elokuuta 2016

Olisitko kiinnostunut Jämsän kunnallispolitiikasta?

Itse olen ollut mukana jämsäläisessä päätöksenteossa mukana vuodesta 2008 lähtien. Homma on vienyt mukanaan. Minulle Uusi Jämsä -ryhmä on sopinut parhaiten. Keskustelemme ajankohtaisista asioista kuukausittain ja keskustelut ovat varsin avoimia. Kaikki voivat tuoda kantansa esiin. Valtuustossa meillä ei ole ryhmäpäätöksiä, eikä tule jatkossakaan olemaan. Keskustelemme asiat halki, ja kunkin valtuutettu tekee omat parhaat ratkaisunsa.  Välillä asioita päätetään tunteella ja katsoen tulevaisuuteen. Jälkikäteen emme pui, kuka mitäkin on äänestystilanteessa äänestänyt. Suuntaamme ajatuksia tulevaisuuteen, koska kaikki energia, mitä siihen käytetään on jämsäläisten etu.

Aluksi olin mukana vain lautakuntatyöskentelyssä. Se on mielestäni sellaista työtä, jossa asioista keskustellaan ja vaikutetaan. Valtuustotyöskentely on enemmän sitten päätöksien tekemistä. Asioiden tulisi olla puhuttu halki ennen kaupunginvaltuuston kokousta.

Jos olet kiinnostunut jämsäläisten asioihin vaikuttamisesta voit tulla mukaan ryhmäämme.
- voit tulla kuuntelemaan
- voit tulla kommentoimaan
- voit tulla keskustelemaan
Ihan miten itse vain haluat.

Kokoustamme noin kerran kuukaudessa ja voit tulla mukaan aina kun kerkeät. Kokousaikataulumme läytyy täältä.

Tietysti takaa-ajatuksena tässä on, että seuraavat kunnallisvaalit lähestyvät. Vaikka vaaleissa ei pääsisikään valtuustoon, niin ryhmämme kaikille ihmisille löytyy erilaisia tehtäviä lautakunnissa. Äänimäärän nähden meillä on hieman liian paljon paikkoja ja tarvitsemme lisää voimaa joukkoomme.

Tervetuloa mukaan !!!

Terveisin Jyrki Kokko