perjantai 27. marraskuuta 2020

Muutamia asioita kaupunginjohtajan kirjoitukseen

Ensinnäkin on erinomaista, että kaupunginjohtaja kirjoittaa säännöllisesti paikallislehteen ajankohtaisista asioista sekä tulevista näkymistä ja ongelma-alueista.

Muutamaan kohtaan haluaisin kutenkin kertoa näkemyksiä kaupunginhallituksen jäsenen näkökulmasta. Helaste toteaa kirjoituksessaan: ”Kaupunginhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta ja kuten toimintakulttuurin hankkeen perusteissakin on todettu, kantaa vastuun muun muassa työturvallisuuslain mukaisista asioista”.

Toki näinkin, mutta pääasiassa henkilöstöpolitiikka ja työturvallisuuslain mukainen toiminta on delegoitu kaupunginjohtajalle itselleen. Vain hallituksen kieltäessä esim. jonkun työsuojeluhankkeen rahoituksen tai muuten laiminlyödessään raskauttavasti henkilöstöpolitiikan, voi vastuu olla hallituksen. Esim. kuolemaan johtaneessa tapaturmassa poliisin kuulusteluun kutsutaan kaupunginjohtaja, ei suinkaan kaupunginhallituksen edustajaa.

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tehtävistä tuo työantajavelvollisuus on vain pieni osa.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee:

1. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3. valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;

4. edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;

5. vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;

6. vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;

7. huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toivottavasti kaikki kaupunginhallituksen jäsenet ovat sisäistäneet, että heillä on vastuu näistä kaikista seitsemästä kohdasta. Itse otan hallitustyöskentelyssä nämä kaikki huomioon, mutta erityisesti panostan kohtaan 3 ”valvoo kunnan etua”. Siis kunnan ja kuntalaisten etua.

Tehdään yhteistyötä jatkossakin kaupungin arvoja kunnioittaen. Ja ne arvothan siis olivat: avoimuus, yhteistyö ja palvelukyky.

Pekka Laaksonen
Kaupunginvaltuuston jäsen