lauantai 24. marraskuuta 2018

Valtuustoaloite Metsä-Kivelän toimintojen kilpailuttamisesta


Jämsän kaupungin ja Graniittirakennus Kallio Oy:n välinen väliaikainen sopimus tehtiin alun perin oudoin perustein. Graniittirakennukselle annettiin laajat oikeudet Metsä – Kivelän (karttalinkki) käyttöön ilman mitään kilpailutusta. Kyse on kuitenkin kaupungin omaisuuden luovuttamisesta toisen käyttöön, siitähän tulee saada paras mahdollinen hinta ja hyöty kaupungille.

Ympäristöalan liiketoiminnan käyttöön on Suomessa harvoin tarjolla Metsä-Kivelän kaltaisia jätteenkäsittelyalueita, jotka ovat olleet kuntien omistuksessa ja joille on rakennettu asianmukaiset ympäristönsuojelurakenteet ja muu tarpeellinen infrastruktuuri.

Jätteiden lajitteluun, käsittelyyn ja jalostamiseen liittyvä liiketoiminta on kasvava toimia-ala Suomessa ja siksi Metsä-Kivelän kaltaiset alueet ovat yhä kiinnostavampia kohteita jäte- ja kierrätysalan toimijoiden näkökulmasta.

Ennen mitään pidempien sopimuksien laatimista mm. GRK Oy:n kanssa, pitää Metsä-Kivelän markkina-arvon määrittelyssä järjestää hankintalain mukainen markkinavuoropuhelu potentiaalisten toimijoiden kanssa ja selvittää alueen arvo markkinaehtoisesti eri kilpailijoiden avulla. Markkinavuoropuhelussa voidaan painoarvoa laittaa juuri sellaisille hankkeille, jotka hyödyntäisivät Metsä-Kivelän aluetta monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

Sopimusta ja markkinavuoropuhelua laadittaessa on huomioitava myös elinkeinopoliittinen näkökulma. Hyödyntämällä Metsä-Kivelän aluetta Jämsään voisi olla mahdollista saada lisää pysyviä kiertotalouden työpaikkoja sekä sellaisia yrityksiä, joille lähellä sijaitseva jätteen loppusijoitusalue tuo lisäarvoa tai jopa ratkaisee yrityksen sijoituspaikan.

Erittäin tärkeää on tiedostaa ja selvittää Metsä-Kivelää hyödyntävien paikallisten toimijoiden toimintaedellytysten säilyminen myös mahdollisessa vuokraustilanteessa. Asiaa pitäisi tutkia huomioon ottaen paikallisen yritystoiminnan tarpeet. Tämä koskee mm. Hallin lentokoneteollisuutta, UPM:ää, Genencoria ja Erkki Salminen Oy:tä. Paikallisia yrityksiä ei ole kuultu hankkeen valmistelussa.

Tällä hetkellä Metsä – Kivelään on tuotu jätteitä ympäri Suomea, eikä sinne ole osoitettu varausta Jämsän seudun yritysten jätteille. Graniitirakennuksen hankkeesta hyötyvät lähinnä seutukunnan ulkopuoliset jätteen tuottajat. Graniittirakennus on myös markkinoinut Metsä – Kivelän kaatopaikkaa edullisilla hinnoilla, jonka on mahdollistanut nykyinen heille edullinen määräaikainen sopimus.

Metsä-Kivelän jätekeskuksen käyttökorvauksen määrittely ja käyttöoikeuden luovutus voidaan tehdä sitten, kun on käyty läpi eri vaihtoehdot Metsä-Kivelän alueen hyödyntämisestä ja aloitetaan varsinaiset neuvottelut lopullisen toiminnanharjoittajan kanssa. Keskeistä näissä korvauksissa on, että kaupunki selviää niillä kaikista Metsä-Kivelän toiminnan aiheuttamista pitkäaikaisista ympäristövelvoitteista, jotka pitää hoitaa alueen sulkemisen jälkeen sekä saa kohtuullisen korvauksen jo tehdyistä investoinneista ja alueen markkina-arvosta.

Liike Nyt Jämsä
Pekka Laaksonen