keskiviikko 14. kesäkuuta 2017

Visio, arvot ja kulmakivet

Visio, arvot ja kulmakivet Jämsä 2025 strategiassa visio on

"Jämsä - mahdollisuuksien kaupunki".

Jämsän kaupungin arvoja ovat
- yhteistyökykyisyys,
- palveluhenkisyys ja
- avoimuus.

Strategian toteutumista kannattelee kolme kulmakiveä:
- elinvoima,
- sujuva arki ja
- verkostot.

Jämsän kaupungin strategiakokonaisuutta on kuvattu alla olevassa kuviossa.


Valtuustotason tavoitteet on ryhmitelty kulmakivittäin seuraavasti:

Elinvoima
1. Jämsään syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja
2. Jämsässä pidetään huolta olemassa olevista yrityksistä ja työpaikoista
3. Jämsässä on hyvä asua ja yrittää

Sujuva arki
1. Järjestämme ja tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti, ennakoivasti ja kokonaistalous huomioiden

Verkostot
1. Kehitämme verkosto-osaamista, hyödynnämme nykyisiä ja löydämme uusia yhteistyöveri<ostoja
2. Olemme näkyviä ja reaaliaikaisia sosiaalisessa mediassa ja aktiivisia digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Osallistutammekuntalaiset ja sidosryhmät.

Jokaista valtuustotason tavoitetta on erikseen kuvattu tavoitetta selittävin alatavoittein. Tavoitteiden toteutumistä seurataan mittareilla määrätyin aikavälein esim. vuosittain tai valtuustokausittain.