tiistai 13. joulukuuta 2016

UJ-valtuustoryhmän puheenvuoro 13.12.2016

UJ-valtuustoryhmän puheenvuoro 13.12.2016 / Leena Valkeajärvi


Rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet, lehdistö ja muut paikalla olevat.

Vuosi on taas vierähtänyt ja on aika paneutua taloussuunnitelmaan 2017- 2019 ja talousarvioon 2017.

Uuden Jämsän valtuustoryhmä nostaa vain muutaman seikan esille.

Perusasiat ovat Jämsän kaupungissa suunnilleen hyvin hoidettu, niillä euroilla mitä meillä on mahdollista käyttää palveluiden kattamiseen. Supistuksia on tapahtunut ja niihin on sopeuduttu ymmärtäen kaupungin talous kokonaisuutena.

Kaavoitukset Himokseen ja Halliin on valmistunut aikataulun mukaan. Näiden kautta saamme uskoa tulevaan, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan. Uskomme, että uusia työpaikkoja syntyy ja sitä kautta saadaan työttömyyttä hoidettua sekä verotuloja kasvatettua. Kylpylän rakentamisen yhteydessä koko Himosalue saa uutta kasvunmahdollisuutta, tässä asiassa kaupungin on oltava aktiivisena vaikuttajana mukana.

Investoinnit kasvattavat kaupungin velkamäärää, mielestämme suunnitelmat ovat järkeviä ja pakon sanelemia. Huolemme on, mikä on kaupungintalon kohtalo ja sen jatkokäyttö tulevaisuudessa? Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen emme tahtoisi näkevämme rapistuvan keskeiselle paikalle. Velkamäärä per asukas on vielä siedettävä, ollen reilusti alle Suomen keskitason. Siis jatkamme tarkan euron politiikkaa jatkossakin ja seuraamme rahan menoa tarkasti.

Hyvinvointikertomuskin nostaa hyvin tulevaisuuden haasteet esille; ikääntyminen, asukkaiden määrän vähentyminen ja työttömyys. Näitä seikkoja on pidettävä mielessä kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa.

Jämsällä on mahdottoman paljon vahvuuksia, joita on saatava enemmän ja näkyvimmin esille. Liika vaatimattomuus on karistettava kannoiltamme pois.

Tämä asia ei välttämättä kuulu tähän, mutta heitämme uuden vuoden toiveen ilmaan, rakentavasti ja hyvää tarkoittaen. Valtuustonpäätös on, että Ilkka Salminen jatkaa Jämsän kaupunginjohtajana. Olet kestokykysi ja turnauskestävyytesi osoittanut tässä mylläkässä. Asia on kuitenkin mielestämme kesken ja avain tähän keskeneräisyyteen on kaupunginjohtajalla. Mielestämme olisi jatkon kannalta tarve keskustella tyytymättömyys auki ja ottaa opiksi puolin ja toisin. Eli toisin sanoen, tehtäisiin sellainen rivien oikaisu tai kuvainnollisesti kiven poisto kengästä operaatio. Tulevassa strategiassakin yhteistyökykyisyys ja avoimuus on kirjattu tavoitteeksi. Kytevää kasaa ei kannata jättää sammuttamatta, vaarana on, että se taas roihahtaa. Uskomme keskustelun voimaan!

Olemme hyväksymässä taloussuunnitelman vuosille 2017- 2019 ja talousarvion vuodelle 2017 sekä investointisuunnitelman v. 2017. Jos keskustelussa vielä nousee hyviä esityksiä, harkitsemme mukana oloa.

Uuden Jämsän valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita, valtuutettuja sekä kaupungin muita työntekijöitä tästä vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää joulua ja haasteita täynnä olevaa tulevaa vuotta.