Uusi Suunta - Vaalit 2021

Luottamustehtävät 2017-2020

Luottamustehtävät 2017-2020

Kaupunginvaltuutetut (6):
Seija El Sayed
Pekka Laaksonen (ryhmän pj.)
Timo Salokorpi
Hannu Loberg
Jyrki Kokko (valtuustoryhmän pj. + siht.)
Eero Hakonen (valtuustoryhmän varapj.)

Varavaltuutetut:
Katja Minkkinen
Tapani Lappalainen
Olli Pesonen
Hannes Laasonen

Kaupunginhallitus
1-4 v Seija ElSayed, vara Eero Hakonen
3-4 v Pekka Laaksonen, vara Tarja Uusipaasto (kesk)

Lautakuntien puheenjohtajat
Tarkastuslautakunta
Jyrki Kokko

Lautakuntien varapuheenjohtajat
Keskusvaalilautakunta
Kari Jokinen

Sote-lautakunta
Katja Minkkinen, vara Hannu Loberg

Sivistyslautakunta
Timo Salokorpi, vara Leena Valkeajärvi

Tekninen lautakunta
Katja Minkkinen, vara, Joonas Valkeajärvi

Ympäristölautakunta
Ritva Korhonen, vara Tapani Lappalainen

Tarkastuslautakunta
Jyrki Kokko pj., vara Ritva Korhonen

Keskusvaalilautakunta
Kari Jokinen

Suhteellisen vaalin lautakunta
Seija ElSayed, vara Jyrki Kokko

Vesi- ja jäteliikelaitoksen johtokunta
Hannes Laasonen, vara Joonas Valkeajärvi

Jämsän ateria-, tekstiili ja puhtauspalvelut liikelaitos
Katja Minkkinen, vara Timo Salokorpi

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Tapani Lappalainen

Poliisipiirin neuvottelukunta
Ritva Korhonen, vara Tapani Lappalainen


Jämsän kaupungin tytäryhtiöden hallitukset:


Kiinteistö Oy Jämsänmäki
Puheenjohtaja Tapani Lappalainen

Himos-Infra Oy
Puheenjohtaja Eero Hakonen
Varapuheenjohtaja Hannu Loberg

Kiinteistö Oy Koskenpään Terveystalo
Puheenjohtaja Hannu Loberg

Osakkuusyhteisöjen toimielinten jäsenet:


Jämsänkosken Vanhusten ja vammaisten tuki ry
Jäsen Leena Valkeajärvi

Muita valintoja:


Kuoreveden Sähkö Oy
yhtiökokousedustaja Pekka Laaksonen


Luottamustehtavät 2013-2016

Kaupunginvaltuutetut:
- El Sayed Seija
- Kokko Jyrki 

  (UJ valtuustoryhmän sihteeri)
- Loberg Hannu

  (UJ valtuustoryhmän varapuheenjohtaja)
-Valkeajärvi Leena 

 (UJ valtuustoryhmän puheenjohtaja)

Varavaltuutetut:
- Hakonen Eero
- Uusipaasto Markku
- Niiranen Arto
- Laasonen Hannes


Kaupungin hallituksen II varapuheenjohtaja:
- Loberg Hannu

Kaupunginhallitus:
- Loberg Hannu, (vara Hakonen Eero, Valkeajärvi Leena)

Lautakuntapaikat:
Sivistyslautakunta:
- Valkeajärvi Leena
Sosiaali-ja terveyslautakunta:
- Kokko Jyrki (vara Niiranen Arto)
Tekninen lautakunta:
- El Sayed Seija (vara Virtanen Kristiina)
Ympäristölautakunta:
- Virtanen Kristiina (vara Laasonen Hannes)
Tarkastuslautakunta:
- Uusipaasto Markku (vara Korhonen Ritva)
Keskusvaalilautakunta:
- (vara Koskinen Heta)

Vesi- ja jäteliikelaitoksen johtokunta:
- Laasonen Hannes (vara Kristiina Virtanen)
Himos-Infran hallitus:
- Uusipaasto Markku
PSSH Yhtymävaltuusto:
- (vara Loberg Hannu)
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä:
- (vara Valkeajärvi Leena, vara Uusipaasto Markku)